Fantastisk tobis fiskeri giver kø ved fabrikkerne

Fantastisk tobis fiskeri giver kø ved fabrikkerne

Trods de meget positive udmeldinger i starten af april, hvor tobissæsonen nærmest blev skudt igang med et brag af gode fangster, har landingerne af den lille industrifisk alligevel fortsat den positive kurve.

Peter Jensen fra TripleNine A/S fortæller til FiskerForum, at sæsonen er forrygende og han glæder sig samtidig over kvoten på 458.000 tons, som både er en tidobling i forhold til året før, men som også er den største i mere end ti år. Desværre har vi det ikke som i gamle dage, hvor kapaciteten i Esbjerg var på højde med, hvad samtlige fiskemelsfabrikker sammenlagt kan producerer i dag. De lidt magre år for tobis, har heller ikke ligefrem ansporet fiskemelsfabrikkerne til at øge kapacitet, fortæller direktøren for TripleNine videre.

Det er heller ingen hemmelighed for nogen, at de tungtlastede tobisfartøjer, efter et fiskeri overvejende i område 2, ikke har langt ud og hjem fra feltet, så det giver selvfølgelig nogle udfordringer på fabrikken i Thyborøn.

Muligheden for at trække på vores norske kollegaer, har desværre i denne situation ikke vist sig muligt, da man pt har stoppet indleveringerne på fiskemelsfabrikker, pga. uenighed med det norske »Fiskelaget«. Uenighed der har stoppet en ellers oplagt mulighed, for at komme den værste ventetid til livs.

Ventetider er som bekendt aldrig populære, hverken hos fiskerne eller industrien, men man skulle efter Peter Jensens oplysninger været kommet ind i en rytme, hvor fabrikken producerer sit maksimale med små 3000 tons i døgnet. Det skulle have fået ventetiden ned på lige under 48 timer og samtidig skulle man kunne gå på fiskeri igen efter 3 til 4 dage.

Det giver forståligt nok frustrationer hos fiskerne, men som Peter Jensen påpeger, så har fabrikken her i første halvdel af sæsonen kørt over 140.000 tons igennem. Ligeledes oplyser den vestjyske fiskemelsdirektør, at tobis fra område 2 ser ud til at have et lidt højere fedtindhold.

Forventningerne til næste tobissæson, røber Peter Jensen her, for da vi i 2009 havde en tilsvarende god tobissæson, holdt den i ca. 2 til 3 år efter, med et fornuftigt fiskeri til følge. Håbet om tilsvarende sæsoner ligger lige for, kommer det smilende fra en tilfreds fiskemelsdirektør.