Færre fartøjer henter større indtjening

Færre fartøjer henter større indtjening

Dansk fiskeri har det med at gå mod strømmen og gøre det umulige muligt. Trods politikernes og myndighedernes restriktive love og paragraffer, klarer dansk fiskeri sig alligevel forbavsende godt.

Alene i de sidste ti år, er den danske fiskerflåde blevet næsten halveret, skriver Christian Klein i sin artikel. Fra ca. 4.830 i slut nullerne til sidste år, at være reduceret i antal til kun at være omkring 2370 fartøjer tilbage i fiskeriet.

Ikke nok med det, skriver Christian Klein videre i sin artikel, er fangsten også væsentligt reduceret i samme årrække. Noget, der dette til trods, alligevel har fået den danske indtjening på fisk og skaldyr til at være på sit højeste niveau i fjorten år.

Netop på grundlag af dette faktum, har Danmark taget prisen som EU´s førende eksportør af fisk og skaldyr.

Christian Klein ser det da også som en direkte konsekvens af, at politikerne i sin tid gav fiskerne mulighed for at handle deres kvoter, hvorved de kunne forbedre likviditeten og øge deres lånemulighederne. Hvilket, ifølge artiklens forfatter, har fået få pengestærke fiskere til at sætte sig på størstedelen af markedet.

I en kommentar til dette, bekræfter Lektor i fiskeriøkonomi på Københavns Universitet Max Nielsen, at økonomien da også er kraftigt forbedret. Et gennemsnitligt fartøj har ifølge lektoren fået øget sin indtjening med en lille million om året.

Færre fartøjer har gavnet økonomien

Artiklens forfatter skriver videre, at de pengestærke fiskere imidlertid også har flere store og tunge omkostninger i forbindelse med fiskeriet, da de benytter sig af langt større fartøjer, som forbruger langt mere brændstof og kræver en noget større besætning, end mindre almindelige fartøjer. Men de har også forstået at udvikle sig med en teknisk overlegenhed, der har været med til at udkonkurrere de mindre fiskerier, så de store nu sidder på størstedelen af markedet.

Max Nielsen ser som lektor i fiskeriøkonomi, heller ingen tegn på, at de små fiskerier og fartøjer gør comeback i fiskeriet. Han tror på, at strukturtilpasningen fortsætter, med en faldende udvikling i antallet af fartøjer til følge.

Svært at etablere sig som fisker med foden på eget dæk

Som en konsekvens af fiskekoncentrationen på færre hænder og en deraf følgende højere pris for fiskefartøjer og kvoter, har gjort det næsten umuligt for nye fiskere, at etablerer sig i fiskeriet.

Måske netop af den grund, ser man ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet statistik, at næsten 98,8 procent af de studerende der påbegynder fiskeriuddannelsen, desværre hopper fra igen. Tal som Christian Klein har trukket fra datasættet for 2015.

Det skyldes fremtidsudsigterne er blevet for uoverskuelige, påpeger Max Nielsen lektor i Fiskeriøkonomi ved KU. »Hvis man som ung mand vælger at blive fisker, så er det ofte med ideen om en dag selv at kunne få sit eget fartøj. Den mulighed bliver mindre og mindre, da fartøjerne bliver større og dyrere hen ad vejen,« slutter lektoren sin forklaring.