Giftbomber fra Anden Verdenskrig spøger igen

Giftbomber fra Anden Verdenskrig spøger igen

De store mængder af kemiske krigsgasser, som blev brugt i begge verdenskrige og som især under Anden Verdenskrig flittigt blev fremstillet af både Tyskland og USA, blev efter krigen dumpet i store depoter under vand, i blandt andet Østersøen omkring Bornholm og Kattegat samt Storebælt.

Efterfølgende har dette igennem tiderne skabt store problemer for danske fiskere, der med jævne mellemrum har »fanget« de dødbringende giftbomber fra krigen, og bragt dem til land eller ladet dem dumpe i de særligt afmærket områder. Det har kostet tid og penge, samt store besværligheder med ekstra rengøring og myndighedsbesøg efter en ufrivillig fangst af en sennepsgasbombe fra krigens tid.

Nu kommer så nyheden fra svenske forskere, om fundet af spor af giftgas i fisk fanget omkring Göteborg i Sverige. De svenske forskere har fundet lave koncentrationer af krigsgasserne »Clark 1« og »Clark 2«, som minder om sennepsgas og bekymringerne går selvfølge på om det specifikt er udsivning af krigsgasser fra depotet ved Göteborg, der nu har fundet vej til områdets fisk og nu giver dem et forhøjet indhold af krigsgifte.

Den danske Fødevarestyrelse, er opmærksomme på problemet og følger de svenske forskere meget nøje i deres undersøgelser. Men myndighederne ser for nuværende, ingen grund til at frygte for fødevaresikkerheden. Heller ikke hvis man drager paralleller til giftgasdepoterne i Østersøen ved Bornholm.

Russisk »Nord Steam« gasledning kan ændre situationen i Østersøen

Den russiske rørledning fra Vyborg i Rusland til Greifswald i Tyskland, kan når den paserer Bornholm, komme så tæt på et tidligere giftdepot og dumpingplads for kemiske våben ud for Bornholm, at det kan skabe problemer for havområdet.

Lineføringen rammer forholdsvis tæt forbi den kemiske dumpingplads for sennepsbomber og andet giftskrammel, at et norsk konsulentfirma nu åbent går ud og advarer mod at gasledningen kommer for tæt på det gamle krigsdepot, hvor fiskeri har været forbudt i over en menneskealder.

Rapporten fra det norske konsulentfirma, peger netop på, at det planlagte ledningsforløb Nord Stream 2, utilsigtet kan komme til at hvirvle de kemiske stoffer og materialer op fra havbunden, med et katastrofalt udslip til følge, det skriver blandt andet Jyllands-Posten, som har fået aktindsigt i den norske rapport.

Minimal risiko for spredning

Men det påpeges i rapporten, at man ikke nøjagtigt ved, hvor meget de kraftige havstrømme har spredt den dumpede og meget giftige ammunition fra krigens tid og hvor meget der i så fald ligger på den strækning, som arbejdet vil foregå på.

Specielt sennepsgassen findes på linjeføringens strækning, som små hårde klumper på størrelse med hønseæg. Ved anlæggelsen af gasledningen, kan klumper af den farlige kemiske gas, i uheldige tilfælde skylle i land, hvor man kan risikerer at komme i berøring med de kræftfremkaldende stoffer.

Derudover påpeger den norske rapport også, at man ikke har den nødvendige viden og kendskab til, hvorledes de dumpede stoffer udvikler sig på lang sigt efterhånden som de bliver nedbrudt.

Miljøstyrelsen advarer generelt på deres hjemmeside foedevarestyrelsen.dk om, at Østersøen er forurenet med miljøgiftstofferne dioxin og dioxinlignende PCB (polychlorerede biphenyler), der ophobes i fedtvævet hos fisk og opkoncentreres gennem hele fødekæden. Specielt store fede fisk som laks og sild i Østersøen, kan have øget mængder af de farlige stoffer. Derfor er der sat begrænsning for fangst og omsætning af disse arter fra Østersøen. Udelukkende ud fra en sundhedsmæssig vurdering.

Langtidspåvirkning fra dioxin og lignende stoffer kan give øget risiko for kræft og påvirke forplantningsevne, immunforsvar m.m. skriver Miljøstyrelsen videre.