Færøsk fiskerilov forhindrer landinger i udlandet

Færøsk fiskerilov forhindrer landinger i udlandet

En bestemmelse i den nye, færøske fiskerilovgivning forhindrer færøske skibe i at lande i udlandet. Det kan skabe store problemer, da fiskeriet efter blåhvilling er i fuld gang, og der ofte er lang ventetid, inden fangsterne kan landes.

Den nye bestemmelse, som trådte i kraft 1. januar, foreskriver, at al fangst, som fiskefartøjer under færøsk flag fisker, skal landes på Færøerne. Også selv om der ikke er kapacitet til at tage imod fisken. Den pelagiske kapacitet er forvejen stærkt begrænset, idet fabrikken Varðin Pelagic endnu ikke er klar til at genoptage driften efter den voldsomme brand i juni 2017.

Bestemmelsen har allerede haft negative konsekvenser for enkelte fartøjer. Tidligere i januar måtte Jupiter, med 2500 tons blåhvilling i lasten, vente næsten to døgn inden fangsten kunne landes til fabrikken Havsbrún i Fuglafjørður.

Ventetid kan blive endnu længere

I en samtale tidligere i januar med nyhedsportalen jn.fo forklarede skipperen på Jupiter Emil Petersen, at de havde planer om at sejle til Island for at lande, men blev forhindret på grund af den nye lovgivning. Han frygter, at i takt med at flere fartøjer tager på fiskeri efter blåhvilling, så kan ventetiden blive op imod én uge.

Og ikke nok med dét, 1. marts skal 25 procent af blåhvilling, fanget af færøske fartøjer, sælges på auktion på Færøerne. En løjerlig problemstilling, da der i øjeblikket kun er én fabrik, nemlig Havsbrún i Fuglafjørður, som køber blåhvilling.