Færøsk fartøj snuppet med for høj bifangst andel

Færøsk fartøj snuppet med for høj bifangst andel

Færøsk trawler har efter retslig afgørelse fået inddraget fiskeri licens i 14 dage grundet manglende indberetning af bifangst. Anklageren krævede inddragelse i 4 uger.
I forbindelse med landing af en last makrel i Kollefjord, konstaterede den Færøske Fiskeriinspektion, at M/T Slættaberg havde undladt at angive en bifangst af sild på 31,67%.

På den baggrund blev skibets fiskerilicens omgående inddraget i en periode af 4 uger fra. d. 17. juli.

P/F Næraberg, som ejer fartøjet, ankede den administrative afgørelse. I en dom af 31. juli har Retten på Færøerne nu stadfæstet afgørelsen, men efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder er det besluttet, at nedsætte tidsrummet for inddragelse af fiskerilicensen til blot 14 dage.

Under sagen har skipperen bl.a. forklaret, at han kun tog fisk ombord, da makkerskibet fik maskinskade, at det i øvrigt var hans første tur med båden, og at den manglende indberetning var en tanke torsk.

Læs evt. hele afgørelsen under domstol.dk

FiskerForum.com