Færøerne ønsker fiskeriaftale med UK efter Brexit

Færøerne ønsker fiskeriaftale med UK efter Brexit

Området i Nordatlanten, mellem Island, Skotland og Norge, valgte i sin tid at stå uden for EU, da Danmark i 1973 tilsluttede sig EF (Det Europæiske Fællesskab).

Færøerne, der er en selvstændig øgruppe i Danmark, var onsdag ude med et ønske om at forhandle en fiskeriaftale med Strobritannien på plads efter briternes exit fra EU.

Færøsk bekymring for økonomien

Storbritannien er fortsat et af de allervigtigste markeder for færøsk eksport af fisk og skaldyr. En ny handelsaftale med briterne, ville sikre den fremtidige eksport og har derfor en rimelig høj prioritet for det færøske landsstyre, syntes at være konklusionen på Færøernes ønske om en Fiskeriaftale.

Færøerne, er en gruppe øer på 18 af vulkansk oprindelse, der idag beboes af næsten 50.000 indbyggere i Nordatlanten, beliggende mellem Island, Skotland, og Norge. Øgruppen valgte i sin tid at forblive uden for »Den Europæiske Union«, da Danmark sluttede sig til blokken i 1973.

Øgruppen afvist dengang optagelsen i EU, pga. den fælles europæiske fiskeripolitik. Et sæt regler der administrerer den europæiske fiskerflåde. Regler som Færøerne ikke kunne tilslutte sig, men i stedet ønskede at have råderet over egne fiskerettigheder istedet.

Færøerne, er med deres beliggenhed midt i Nordatlanten, stærkt afhængige af fiskeriet. Øgruppen søger derfor snarest at finde en ny aftale med deres største aftager af fisk og fiskeprodukter, Storbritannien, efter de har forladt EU.

Ønsket fra færøsk side er, at Fiskeriaftalen også skal regulere de færøske fiskeres adgang til britiske farvande og omvendt. På vilkår som man i øjeblikket ser det med EU.

Specielt fiskeri af hovedsagelig sild og makrel, samt havdambrug med laks, er absolut vitale sektorer for Færøerne. Eksport af disse fiskearter, tegner sig for hele 98 procent af hele Færøernes vareeksport.

I juni måned 2014, afsluttede Færøerne og EU en lang og bitter strid i fiskeriet, også kaldet »silde krigen«. En konflikt der i over et år, forhindrede færøske sildefiskere i at lægge til havn i EU og dermed også Danmark. Med den politiske aftale mellem EU-Kommissionen og den færøske Fiskeriminister, sluttede dette og Færøerne gik med til at stoppe deres »ubæred¥gtige fiskeri« af sild i det nordøstlige Atlanterhav og samtidig stoppede Færøerne også sagen mod EU ved Verdenshandelsorganisationen (WTO).