Færøerne: Det pelagiske fiskeri efter sild og makrel er spredt
Den færøske Gitte Henning 1 landede 1.300 tons sild til Vardin Pelagic i Tvøroyi - foto Kiran J

Færøerne: Det pelagiske fiskeri efter sild og makrel er spredt

De pelagiske både på Færøerne har forstsat et godt fiskeri efter sild og makrel, som de overvejende har fisket omkring Island og ud for Færøerne, men også hentet en del både sild og makrel i norsk farvand.

Landinger til Varðin Pelagic i Tvøroyi
Den store pelagiske trawler Gitte Henning 1 landede 1300 tons sild, som de havde fisket i norsk farvand. Her har de også haft et godt fiskeri og efter landingen tog de på fiskeri efter makrel i stedet. Den færøske trawler Finnur Fríði landede 1100 tons sild i Tvøroyi, som de havde fisket ud for Island. De har haft et godt fiskeri på turen, og så snart de havde landet til Varðin Pelagic, tog de tilbage til fiskeriet efter sild. Jupiter landede 800 tons sild, som de også har fisket ud for Island. De havde haft et godt fiskeri på denne tur, og så snart de havde landet til Varðin Pelagic tog de tilbage til fiskeriet ud for Island.Tummas T landede 700 tons makrel, som de havde fisket i norsk farvand. De har også haft et tilfredsstillende og godt fiskeri, og så snart de havde landet til Varðin Pelagic tog de tilbage til fiskeriet efter makrel.

Borgarin landede 1300 tons sild ved Faroe Pelagic i Kollefjord

Landinger til Faroe Pelagic i Kollefjord
Trawleren Norðingur landede 800 tons sild, som de har fisket ud for Island. Også her var man tilfredse med resultatet, og de er også igen taget tilbage til fiskeriet efter sild.Borgarin landede 1300 tons sild, efter et fiskeri ud for Færøerne. Fiskeriet har været godt og fornuftigt og efter landingen til Faroe Pelagic, er de atter på sildefiskeri, dennegang ud for Island.

Landinger til Vestmanna Seafood
Trawleren Arctic Voyager landede i ugens løb en last på 1.000 tons sild, hvoraf en del af fangsten blev landet til Vestmanna Seafood og resten i Fuglefjord til Pelagos. Så snart de havde landet tog de tilbage på fiskeri efter sild ud for Island.

Landinger til Pelagos i Fuglefjord
Høgaberg landede 1.000 tons makrel, som de havde fisket i norsk farvand. Alle ombord var generelt tilfredse med fangsten som de landede til Pelagos i Fuglefjord, hvorefter de tog tilbage til fiskeriet efter makrel. Det islandske fartøj Huginn landede 1.000 tons sild, som de havde fisket ud for Island. Her har de også haft et godt fiskeri og efter landingen til Pelagos i Fuglefjord, er de nu tilbage til fiskeriet efter sild. Fagraberg landede 1.500 tons sild, som de havde fisket ud for Færøerne. Her har de også haft et godt fiskeri og efter landingen er de atter taget på sildefiskeri ud for Island.