Færøerne: Det har været et noget blandet fiskeri efter makrel og sild
De færøske fiskeindustrier som Pelagos i Fuglefjord og Varðin Pelagic i Tvøroyri samt Vestmanna Pelagic har travlt i disse dage

Færøerne: Det har været et noget blandet fiskeri efter makrel og sild

De færøske fiskeindustrier som Pelagos i Fuglefjord og Varðin Pelagic i Tvøroyri samt Vestmanna Pelagic har travlt i disse dage med at modtage sild og makrel fra de pelagiske fartøjer rundt Færøerne.

Pelagos i Fuglefjord

Pelagos i Fuglefjord
Den færøske industritrawler Fagraberg landede i sidste uge en last på 900 tons sild, som de har fisket ud for Island. De har haft et godt fiskeri og fangsten blev landet til Pelagos i Fuglefjord. Trawleren Høgaberg landede 740 tons makrel, som de har fisket i norsk farvand og fangsten blev også her landet til Pelagos. Tuneq landede 270 tons makrel til Pelagos, som de også har fisket i international farvand. Tasilaq landede 180 tons makrel til Pelagos, efter et fiskeri i internationalt farvand, ud for Færøerne. Hoyvík landede 100 tons makrel til Pelagos, som de har fisket ud for Færøerne. Trods deres fiskeri har været dårligt, er de som alle andre pelagiske fartøjer igen taget tilbage til fiskeriet ud for Færøerne.

Fiskeindustrien i Kollefjord
Trawleren Borgarin landede i ugens løb en last på 450 tons makrel i Kollefjord, som de har fisket i norsk farvand. De har ikke haft det bedste fiskeri, og så snart de havde landet tog de alligevel tilbage til fiskeri efter makrel i norsk farvand. Norðingur landede 1.100 tons makrel i Kollefjord, som de har fisket i norsk farvand. Her har man haft et rigtig godt fiskeri og her har man også sat kurs og fart til fiskeriet efter makrel igen.

Vardin Pelagic

Varðin Pelagic i Tvøroyri
Jupiter landede i ugen en last på 600 tons sild til Varðin Pelagic i Tvøroyri, som de har fisket ud for Færøerne.
De har haft et godt og fornuftigt fiskeri på denne tur, og så snart de havde landet, tog de igen tilbage til fiskeriet efter sild ud for Island. Finnur Friði landede 1600 tons sild til Varðin Pelagic, som de har fisket i islandsk farvand. Også her har man haft et godt fiskeri og de tog da også straks tilbage til fiskeriet efter landingen. Gitte Henning 1 landede 300 tons makrel, som de har fisket i norsk farvand. De begyndte turen i færøsk zone, men på grund af et dårligt fiskeri her, skiftede de farvand, men skiftet til norsk farvand gav heller ikke det helt store. Men efter landingen er de aller tilbage på feltet efter makrel.

Gitte Henning 1 landede i Vardin Pelagic i Tvøroyri

Vestmanna Pelagic
Trawleren Kartin Jóhanna landede i sidste uge en last makrel til Vestmanna Pelagic, som de havde fisket i norsk farvand. De havde 260 tons med i land, som en del haraf landede de til Pelagos i Fuglefjord. Trawleren Arctic Voyager landede 800 tons sild, som de har fisket ud for Island. De landede en del til Vestmanna Pelagic og resten til Pelagos i Fuglefjord.