EU’s Fiskeriministre har valgt en langsom kvælning af Østersø-fiskerne

EU’s Fiskeriministre har valgt en langsom kvælning af Østersø-fiskerne

Man forledes ellers til at tro, at vores egen socialdemokratiske Fiskeriminister Mogens Jensen, i fiskeri-forhandlingerne i Bruxelles, ville stå last og brast med de små, « i dette tilfælde fiskerne. For med udsagn som, »Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne,« skulle man umiddelbart tro, at det var lykkedes for ministeren, at hjælpe fiskerne videre. 

 
Men hold da op hvor kan man tage fejl
Årets forhandling mellem EU’s Fiskeriministre, endte op med næsten ingenting. Kvoterne for den vestlige Østersø 2020 gav minus 60 procent på torsk og minus 65 procent på sild, samt minus 32 procent på rødspætter og minus 22 procent på brisling. At nævne fiskeriet i Østlige Østersø er nu nærmest perifert, da dette fiskeri nærmest må betegnes som værende ikke eksisterende, med en reduktion på minus 92 procent for torskens vedkommende i den østlige Østersø.  
 
Fiskere fra Østersøen har med undren set Kommissionens forslag om reduktion af torsken, en bestand der efter fleres mening, har det godt. På den bagrund kom der forleden en advarsel om, at kommissionens forslag omkring en kraftig reduktion af fiskeriet i Østersøen sammenholdt med en lukkeperiode, ville have kolossale negative konsekvenser for de familier der lever af fiskeriet og for lokalsamfundene omkring havnene. En konsekvens som i sidste ende vil koste de små landingspladser livet og få de mindre fartøjer til at lægge op. 
 
Fortsat lukkeperioder – men ikke for lystfiskerne
Men som det før er set, er der ikke stemmer i Fiskerne, der i antal næsten ikke kan måles i statistikkerne, hvorimod lystfiskerne i antal tæller i tusindvis. Så imod al sund logisk fornuft samt lighed for loven, har EU-Kommissionen vedtaget, at lukkeperioden ikke gælder for lystfiskerne. 
 
Lukkeperioder der i fiskeriet ellers håndhæves med en nul tolerance overfor erhvervsfiskerne, med bøder og hårde straffe. I stedet kan erhvervsfiskerne, mens deres fartøjer ligger uvirksomme hen ved kajen, kigge langt efter lystfiskerne der nu i samme lukkeperiode kan fiske løs, med op til 2 torsk om dagen. 
 
Sjovt nok er der ingen øvre grænse for hvor mange lystfiskere, der kan kaste sig over dette lukrative fiskeri efter torsk. Tværtimod har Ministerrådet vedtaget, at hæve det oprindelige forslag fra to til fem torsk om dagen uden for lukkeperioderne og til to torsk i lukkeperioden. Hvor blev biologernes bekymring af, når Kommissionen med et penselstrøg, kan åbne en sluseport af lystfiskere, der nu uden samlet kvote-mål kan kaste sig over torskefiskeriet. 
 
Det lyder hult og tomt for erhvervsfiskerne
Specielt når fiskeriministeren i dag understreger, »Vi er landet et sted, hvor vi får en miljømæssig forsvarlig forvaltning af fiskeriet og naturligvis holder os inden for den biologiske rådgivning og forvaltningsplan.« Jo tak for engang blår i øjnene – nogle få holder for, mens rigtig mange gives los. Derfor lyder det hult og falsk, når ministeren videre påpeger, at fiskeriet fortsat er udfordret i Østersøen, for bestandene er små, og vi skal passe godt på de fisk, vi har. Ja hold da op – men det burde jo istedet være alle der holder for, kollektivt og ikke kun erhvervsfiskeriet.
 
Fiskeriminister Mogens Jensen gør som mange andre ministre før ham. Han tager tingene i omvendt rækkefølge. Først så skærer vi kvoterne og derefter måler vi konsekvenserne. Derefter følger man op med en tilbundsgående undersøgelse og en bred dialog med erhvervet, hvor man diskuterer hvorledes der kan rettes op. Dette ender altid op med en masse snak og ingenting. Så før man får set sig om, er man tilbage ved status quo. Dog med undtagelse af de mindre kvoter og de restriktive regler, de er der stadigvæk. Hvilket betyder en langsom kvælning af et helt fiskerierhverv, der således slutter som et »Daisy-land for sæler og lystfiskere samt medløbende politikere, der helt hytter deres eget skind«. 
 
Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år er forhandlet på plads mellem EU-medlemslandene og EU-Kommissionen ved ministerrådsmødet i Luxembourg og det bliver nu spændende at følge om der til næste år – overhovedet vil være et punkt under fiskeriforhandlingerne, der hedder Østlige og vestlige Østersø.