EU’s Fiskeri Kommissær glæder sig over revisionsrettens rapport om fiskeriets overkapacitet

EU’s Fiskeri Kommissær glæder sig over revisionsrettens rapport om fiskeriets overkapacitet

Europa-Kommissionen har udtrykt tilfredshed med rapporten, hvor Den Europæiske Revisionsret vurderer, om EU-foranstaltninger har bidraget til at tilpasse kapaciteten i EU-fiskerflåden af de disponible fiskerimuligheder.
Retten konkluderede, at de nuværende foranstaltninger har slået fejl. Overkapaciteten i fiskerflåden fortsætter med at være en af de vigtigste årsager til den manglende succes af den fælles fiskeripolitik, som skulle sikre et bæredygtigt fiskeri.

Der er behov for nye tiltag ellers bør eksisterende foranstaltninger håndhæves bedre. Kommissionen deler samme opfattelse af de fleste af de anmærkninger og anbefalinger, som den Europæiske Revisionsret kommer med.

EU’s Fiskeri kommissær Maria Damanaki sagde: “Rapporten fra Revisionsretten styrker min overbevisning om, at business as usual ikke er en mulighed længere. Vi har brug for nye ideer. I vores forslag til en ny fælles fiskeripolitik, ønsker vi at bryde med fortiden. Vi imødegår en overkapacitet gennem et system med omsættelige fiskeri kvoter på det nationale plan og med sikkerhed og garantier for at undgå koncentration af ejerskab.”

I det nye finansielle regelsæt, som Det Europæiske Sø-og Fiskerifond vil foreslå, er der ikke længere finansiering til ophugning af fartøjer, men i stedet vil pengene blive brugt på projekter, som vil gøre en reel forskel. ”