EUfishmeal-konference afholdes på Axelborg i København

EUfishmeal-konference afholdes på Axelborg i København

75 forskere og branchefolk fra fiskemelsindustrien mødes onsdag den 14. og torsdag den 15. november i København, til konference og workshop omkring fiskemel og fiskeolie.

Konferencen afholdes af »The Nordic Centre of Excellence Network« omkring produktionen af fiskeproteiner, der er støttet af Nordisk Ministerråd og EUfishmeal samt partnerne Matis som koordinerer og DTU Food, Nofima, DTU Aqua.

Det er især ændringerne på de forskellige markeder og de ændrede krav, der giver et presserende behov for langt bedre informationer og viden om blandt andet næringsværdien som fiskemel og fiskeolie kan bibringe foderindustrien for at øge værdien af råvarerne.

For at styrke det nordiske samarbejde på området, blev der i 2018 etableret et nordisk videncenter for fiskemel og fiskeolie, med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Konferencen vil være en gennemgang af den nuværende viden om råvarekvaliteten og variationerne af denne afhængigt af sæsonen samt forarbejdningsmetoder og de ernæringsmæssige egenskaber for fiskemel og fiskeolier. Det hele vil blive fremlagt og diskuteret under konferencen, som selve konference- og workshop-programmet også afspejler. Johannes Pálsson formand for EUfishmeal byder velkommen omkring middagstid og Anne Mette Baek fra EUfishmeal tager derefter over med »Where are we today«.

Hele Workshop-programmet kan ses her

kilde: EUfishmeal FiskerForum.dk