EU skærper tonen om den nordatlantiske makrel.

EU skærper tonen om den nordatlantiske makrel.

EU’s fiskerikommissær Maria Damanki vil ikke tøve med at indføre handelssanktioner mod Island og Færøerne, hvis ikke der snart findes en løsning på makrelkonflikten.
Skal en katastrofe undgås for fiskeindustrien og for fiskerne samt lokalsamfundene, som alle er dybt afhængige af makrellen, skal Island og Færøerne være mere konstruktive ved næste forhandlingsrunde, således makrellen ikke risikerer at forsvinde fuldstændigt fra fiskeriet.

Fangsterne af makrel ligger langt over hvad forskerne har anbefalet som bæredygtigt og det har medført at fiskeriet har mistet sit internationale miljøcertifikat, som er så vigtigt når producenter og eksportører skal markedsføre makrellen.

Forskerne har anbefalet en makrelkvote på 650.000 tons for 2011, men der blev fisket knap 1.000.000 tons. EU og Norge fiskede tilsammen knapt 600.000 tons og Island og Færøerne fiskede sammenlagt 300.000 tons. Rusland endte på ca. 50.000 tons i 2011.

Norge har allerede indført sanktioner mod begge lande, ved at forbyde landinger i Norske havne, uden dette har fået parterne til forhandlingsbordet af den grund.

EU er nu klar til at følge Norge og vil behandle sagen i Europa Parlamentet og endeligt høre Fiskeriministerne om sagen, således sanktioner snarest kan iværksættes.

Kilde: EU og Smp.no
FiskerForum.com