EU-Kommissionen stemmer om sanktioner mod Færøerne sidst i juli

EU-Kommissionen stemmer om sanktioner mod Færøerne sidst i juli

Fødevareminister Mette Gjerskov er ærgerlig over EU’s varslede sanktioner, og mener det er en unødvendig optrapning af konflikten mellem EU og Færøerne, at EU nu sender forslag om en række sanktioner til afstemning i EU’s komité for fiskeri og akvakultur den 31. juli.
Det har Kommissionen underrettet medlemsstaterne om i dag. Forslaget fremsættes på grund af Færøernes kvote på den såkaldte atlanto-skandiske sild, hvor der ikke kunne opnås enighed med de andre kyststater (EU, Norge, Rusland og Island) om en fordeling for 2013. Men sanktionsforslaget er en unødvendig optrapning af konflikten, mener fødevareminister Mette Gjerskov.

”Det er regeringens holdning, at vi skal gå forhandlingens vej, så vi arbejder hårdt på at få parterne tilbage til forhandlingsbordet, så vi kan finde en løsning, alle kan være tilfredse med,” siger Mette Gjerskov.

Hvis sanktionerne bliver indført, kommer de til at gælde sild og de arter, der fiskes sammen med sild. Det kommer til at betyde, at Færøerne ikke vil kunne lande eller sælge sild og makrel til EU. Eksport af fiskefartøjer, fiskeredskaber og forsyninger fra EU til Færøerne, som er nødvendige for at fiske sild og makrel, vil ligeledes ikke være tilladt. Sanktionerne får ingen større betydning for den danske fiskerisektor.

”Det er skuffende, at Kommissionen tager sanktioner i brug overfor Færøerne. Det er et lille samfund , der er meget afhængig af sit fiskeri. Regeringen er en varm fortaler for bæredygtigt fiskeri, men det får vi altså ikke af sanktioner. Vi går ind for en forhandlingsløsning,” siger Mette Gjerskov.

Den danske regerings holdning er, at alle muligheder skal være udtømte, inden man skrider til sanktioner, og det er de ikke endnu. Der er stadig muligheder for at løse konflikten ved forhandlingsbordet eller ved at bruge forligsmulighederne under FN’s havretskonvention.

”Det er klart, at vi fra regeringens side følger sagen nøje og gør, hvad vi kan, for at få parterne tilbage til forhandlingsbordet,” siger Mette Gjerskov.

Hvis sanktionerne bliver stemt igennem, er Danmark retligt forpligtiget til at efterleve dem.