EU forbereder »NO-Deal Scenarie« med beskyttelse af fiskeriet
Bevægelsen er dermed i skred, for at lægge maksimalt pres på de britiske politikerne.

EU forbereder »NO-Deal Scenarie« med beskyttelse af fiskeriet

Samtidig rører den britiske befolkning på sig, hvor tilhængere af britisk forbliven i EU, ligeledes planlægger et opgør mod et Brexit uden aftale. De planlægger en storstilet march for at undgå katastrofen med et No-Deal Scenarie.

To store bevægelser er dermed i skred, for at lægge maksimalt pres på de britiske politikerne. Først internt med britiske Pro-EU tilhængere, der vil hindre Premierminister Theresa May i at forlade EU uden en aftale den 29. marts 2019. Hvilket May ellers har understreget ved flere lejligheder, at hvis ikke det britiske parlament spiller med og stemmer hendes Brexit-aftale igennem, forlader briterne EU uden en aftale den 29. marts 2019.

Eksternt har EU-embedsmænd også flyttet sig, for at beskytte fiskernes interesser i tilfælde af et Brexit uden en egentlig aftale. EU-kommissionen drøfter med MEP´erne i denne uge beredsskabsplaner for at imødekomme et eventuelt hårdt Brexit, således nuværende aftaler fortsat gør det muligt for EU fiskerifartøjer at fiske i britisk farvand og at britiske fiskere omvendt også kan fiske i EU-farvand, efter den 29. marts 2019, så aftalen kan løbe året ud, som oprindeligt aftalt.

Aftalen dækker over – Noget for noget – dvs. at EU i sit forslag om »fiskeri-muligheder«, kun vil give britiske fartøjer ret til at fiske i EU-farvand efter 29. marts, under forudsætning at EU-fiskere har tilsvarende adgang til britisk farvand efter den 29. marts. Britterne og EU har allerede indgået en aftale om fiskerimulighederne for 2019, men kun hvis briterne forbliver en del af EU. Derfor er tidsrummet efter 29. marts aftaleløst, hvis briterne vælger NO-Deal scenariet.

Derfor kan der blive behov for ændringer i fiskerireglerne, så de kan træde i kraft kort efter man har passeret den 29. marts 2019 og dækkende indtil årskiftet 2019 og 2020.

Arrangørerne bag kampagnen, »Put It to the People«, (lad folket bestemme), er en tværpolitisk bevægelse, som for næsten enhver pris vil undgå et hårdt Brexit (Exit uden aftale) og som foreslår en enkelt tilføjelse til Theresa Mays oprindelige Brexit-aftale. Man betinger sig, efter et ja til Mays Brexit-aftale, at den skal godkendes ved en afstemning blandt det britiske folk, inden aftalen effektueres. En idé som tiltaler oppositionen med Labour i spidsen.

Kilde: Pressandjournal.co.uk og The Guardian
FiskerForum.dk