Er Dansk fiskerikontrol bange for hollænderne ?
På billede ses Johanna Marias position kl. 11:33 og endeligt ses det hollandske fartøjs sejlrute. Den røde trekant er kontrolskibet "Vestkysten".

Er Dansk fiskerikontrol bange for hollænderne ?

Forestillingen om store stærke og retskafne danske fiskerikontrollører, der med loven i hånden, retfærdigt styrer slagets gang i farvandet omkring Danmark, er en forestilling alle har – eller rettere sagt havde.

For det kom som et kæmpe chok, da man forleden kunne overhøre en samtale på VHF’en mellem en hollandsk Bomtrawler og det danske kontrol- og inspektionsskib »Vestkysten«, der lød som en myndighedskontrol, der  ydmygt krøb sammen  og med spæd stemme anmodede en ulovligt fiskende hollandsk bomtrawler så mindeligt om ikke igen at overskride 4-sømilegrænsen ud for Hirtshals Havn.

»Kryster og kujoner« er hårde ord – men blot nogle af de ord man fristes til at knytte til Dansk Fiskerikontrol og »Vestkysten«, da de onsdag lod den hollandske bomtrawler »UK 56 Johanna Marias« fiske ulovligt og slippe afsted med det. De lå selv tæt på, da hollænderen overskred grænsen, men istedet for at håndhæve loven, lod dem slippe med en advarsel over radioen.

Billederne ovenfor er modtaget fra Erik Høgh-Søresen’s (DF) Fb side, hvor det klart og tydeligt viser det hollandske fartøj »UK 56 Johanna Marias« position indenfor 4-sømilegrænsen ved Hirtshals. På billedet kan man ligeledes se, at Kontrol- og inspektionsskibet »Vestkysten« befandt sig lige i nærheden i skjul. Men helt mod sædvane tændte »Vestkysten« så sit AIS-satellitsignal. Dermed blev de synlig (den røde trekant), og så vidste hollænderne, at der var kontrol i farvandet. Igen så danske myndigheder altså igennem fingre med hollandske fiskeres ulovligheder og EU’s godkendte destruktion af miljø og fiskeri i Danmark.

Men det blev bare værre endnu
Dokumentationen for det ulovlige fiskeri stammer fra kl. 11.33. Omkring kl. 15.30 overhørte en lokal Hirtshals-fisker en samtale på VHF kanal 16 og derefter kanal 6. Under denne samtale oplyste kontrolskibet, at den hollandske besætning havde været 0,1 sømil inden for den tilladte grænse. I virkeligheden var bruddet større end 0,1 sømil, men de danske kontrollører var særdeles venlige. De sagde høfligt, at alles dag ville blive bedre, hvis den hollandske bomtrawler fremover vendte 0,2 sømil før kontakten med sømilegrænsen.

»Fortsat god eftermiddag,« lød det til slut fra kontrolskibet.
Danske fiskeres forseelser straffes ellers prompte og det vækker derfor vrede, for selvsamme kontrolfartøj rammer ellers med stor nidkærhed, små danske fiskere med kæmpebøder for den mindste forseelse.

Uforståeligt og ikke acceptabelt
»Kontrolskibet »Vestkysten« undlod helt bevidst at tage den hollandske bomtrawler på fersk gerning. «Jeg savner ord til at beskrive denne uretfærdighed,« siger øjenvidnet Per Jensen, skipper på HG 398 »Nitrime«. Der med »Nitrime«, en 50 tons snurrevodskutter på knapt 16 meter, lever at det kystnære fiskeri ud for Hirtshals. De bliver nu fortrængt af 40 meter store bomtrawlere fra Holland, der åbenbart kan gøre som de har lyst til, uden indblanding fra Fiskerikontrollens side.

Siden 2015 har Erik Høgh-Sørensen (DF) selv på basis af AIS-billeder anmeldt flere bomtrawlere. Bare et eksempel:

  • Bomtrawleren Z18 »Soetkin« sejlede 13. til den 14. november 2016 en omvej på mindst 15 sømil på skibets vej til Thyborøn. På den måde kunne der måske fiskes i lidt i den ellers beskyttede såkaldte »rødspættekasse«….

Sådanne hændelser som disse, sammenholdt med de senere års kritik fra Rigsrevisionen og Kammeradvokaten, antyder enorm og bevidst uduelighed hos Fiskerikontrollen, understreger en vred Erik Høgh-Sørensen.

»Dansk Folkeparti håb er, at danske fiskere får lov at ernære sig ved at fiske i danske farvande efter bæredygtige bestande. Lige nu er situationen den modsatte. EU-godkendte bomtrawlere efterlader en menneskeskabt naturkatastrofe,« fortæller den nordjyske regionspolitiker.

Lad os få nordjysk fiskeri op og stå igen
Opfordringen fra Erik Høgh-Sørensen er ikke til at tage fejl af, Bomtrawlerne bør smides ud af Skagerrak NU – uanset hvad EU siger.