Øget norsk kvote-råd for kongekrabber i 2020
Havforskningsinstituttet anbefaler at kongekrabbekvoten for 2020 bliver på 1530 tons

Øget norsk kvote-råd for kongekrabber i 2020

For næsten 50 år siden, blev den første Kongekrabbe sat ud i Murmanskfjorden, der er en 57 kilometer lang fjord i Barents Havet og den har siden bredt sig langs kysten til Nord-Norge og Kolahalvøen.

kongekrabbe i Norge
For næsten 50 år siden, blev den første Kongekrabbe sat ud i Murmanskfjorden, der er en 57 kilometer lang fjord i Barents Havet

Havforskningsinstituttet anbefaler at kongekrabbekvoten for 2020 bliver på 1530 tons, der der ingen væsentlige ændringer er i spredningen af kongekrabber mod Vest og Øst.

Havforsker Jan H. Sundet, der er bestandsansvarlig for kongekrabber ved Havforskningsinstituttet i Bergen, fortæller
at rådet sker i samarbejde med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). »Det er tosidigt,» fortæller Sundet videre. »I området mellem Nordkap og grænsen mod Russland skal kongekrabbestanden forvaltes på en måde, som tager sigte på et langsigtede kommercielt fiskeri. Derfor bliver der fastsat kvoter for dette område. Samtidig skal fiskeriet være så tilpas hårdt at det begrænser spredningen vestover.«

Lille øgning
Årets kongekrabbekvote er på 1400 tons, og den er helt i tråd med det forskerne anbefalede for mindre end et år siden. »Vi anbefaler at kvoten øges med 130 tons – eller næsten ti procent – fordi vi mener bestanden kan bære en en sådan øgning, siger Sundet.

Kvoterådet forudsætter at:
Skadet krabber er inkludert i kvoten og mindstemålet på 130 mm (rygskjoldslængden) opretholdes for han-krabber. ligeledes forudsætter det at bæreevne pr arealenhed for kongekrabber i det kvotereguleredee område ikke har ændret sig væsentligt over tid og at bestanden ikke spreder sig i yderligere ud over det kvoteregulerede område. Det ukendte udtag fra bestanden, bestående af bifangst, fritidsfiskeri, ulovlig fiskeri osv. er nærmest konstant fra år til år, og af en ubetydelig størrelse i forhold til totalkvoten.

Ingen stor spredning
Kvoterådet for kongekrabber blev sendt til NFD i dag. Der hedder det også, at spredningen af kongekrabber ikke ser ud til at have ændret sig væsentligt de senere år.

Det ser ud til at det frie fiskeri, vest for Nordkap klarer det med at holde bestanden nede. Men der er en del individer som «undslipper» det frie fiskeri, og de bliver til de lokale forekomster af kongekrabber vest og syd for Nordkap,« fortæller Sundet videre.

De sidste par år, har der været mange rapporter om kongekrabber fra området tæt på Tromsø. »Blandt andet har kongekrabberne etableret sig i Balsfjorden og efterfølgende givet et godt fiskeri her. Det ser alligevel ud til at bestanden dér, kan holdes nede. Både erhvervsfiskerne men også fritidsfiskere fisker mange krabber i dette område, slutter Sundet.

Læs rapporten og kvoterådet for kongekrabber i norsk zone her