Endelig rapport over kvoteudnyttelse i dansk fiskeri

Endelig rapport over kvoteudnyttelse i dansk fiskeri

NaturErhvervs fuldmægtig Ulf Bjerre har lagt sidste hånd på rapporten over kvoteudnyttelse i det danske fiskeri.

Rapporten kan læses her.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af forarbejdningsindustriens ønske om store og stabile forsyninger af råvarer, hvor man er interesseret i, at erhvervsfiskerne i videst muligt omfang opfisker og lander Danmarks fiskekvoter. Et ønske som også deles af erhvervsfiskerne, men som der imidlertid kan være flere forskellige årsager til at det ikke altid lykkedes.

I rapporten er der udover industrifiskeriet også medtaget det pelagiske og demersale fiskeri.

  • Rapporten indledes med et afsnit, der sammenfatter hovedpointerne fra rapporten.
  • Derefter beskrives udviklingen i hhv. det danske industrifiskeri og konsumfiskeri, samt udviklingen i kvoteudnyttelsen.
  • Sidst i rapporten gennemgås årsager og sammenhænge for kvoteudnyttelsen, og forslag til en højere kvoteudnyttelse, samt mulighederne for at implementere forslagene.

God læselyst og tak til Ulf Bjerre