»En hån mod erhvervet« med denne knockout af Fiskeriet

»En hån mod erhvervet« med denne knockout af Fiskeriet

Udtalelsen fra Danmarks Fiskeriforening POs formand Svend-Erik Andersen, faldt kort efter EUs fiskeriministre i aftes blev enige om blandt andet torskekvoterne for Vestlige og Østlige Østersø.

»Det er en hån mod erhvervet og det har store økonomiske konsekvenser for fiskerne«, var kommentaren fra DFPOs formand, »det giver slet ingen mening, at man nu har vedtaget en reduktion af kvoten. Alle biologer fortæller at bestanden af øst-torsk er i fremgang, og det er derfor horribelt, at Ministerrådet sænker kvoten fra i år til 2017«.

»Fiskeriet i Østersøen er knockoutet af EU«

Var overskriften på FiskeriTidende.dk, da nyheden blev kendt. Dansk fiskeri blev i aftes sendt i gulvet og til tælling, da ministrene endte med at vedtage kvotereduktion for Vestlige Østersø med 55 procent og for Østlige Østersø med 25 procent.

Det var i følge DFPOs, langt fra deres forslag til kommissionen om størrelsen af torskefiskeriet i Østlige og Vestlige Østersø. For Vestlige Østersø foreslog DFPO en mindre reduktion på 20 procent og for Østlige Østersø forslog man en uændret kvote. Forslag der stadigt ville bidrage til flere torsk i området, samtidig med at fiskerne fortsat kunne oppebære et rimeligt fiskeri.

Med afgørelsen i aftes, lader det nærmest til, at der er forhandlet uden hensyntagen til fiskernes økonomi og deres fremtid i erhvervet. Hvilket ifølge Svend-Erik Andersen er helt uacceptabelt. Oveni dette fastholder Ministerrådet fortsat en lukkeperiode for Vestlige Østersø, som nu er udvidet til at vare fra 1. februar til 31. marts, dog med en undtagelse for fartøjer op til 15 meter, som må fiske ud til en vanddybde på 20 meter også i lukkeperioden.

Men en lukkeperiode her giver absolut ingen mening. Tværtimod har biologer tidligere påpeget, at der ikke er biologisk belæg for at lukke området, da det ikke falder sammen med torskens gydeperiode her.

Kvotereduktionen for Vestlige og Østlige Østersø får store økonomiske konsekvenser for fiskerne, trods torsken i begge områder er i fremgang, derfor kan Ministerrådets beslutning om at sænke kvoterne fra i år til 2017, kun betegnes som en »hån mod fiskerierhvervet«, slutter Svend-Erik Andersen.