Dybhavsfiskeri med potientielt 10 mia. tons uudnyttede biomasse
et fireårigt EU-forskningsprojekt MEESO, vil undersøge muligheden for at hente organismer op fra dybhavet

Dybhavsfiskeri med potientielt 10 mia. tons uudnyttede biomasse

Det er store tal som forskere fra 10 europæiske lande, der i et fireårigt EU-forskningsprojekt MEESO, vil undersøge muligheden for at hente organismer op fra dybhavet 200 til 1000 meter nede, skriver DTU Aqua.

MEESO skal vurderer om hvorvidt det er muligt at udnytte biomassen på mere end 10 milliarder tons, økonomisk og bæredygtigt, fra den mesopelagiske zone i havet.

Forskerne skal endvidere undersøge biomassens betydning for at binde kulstof i havet, men også finde ud af hvilken rolle disse organismer spiller som fødegrundlag for andre fiskearter. Ligeledes skal man planlægge og udvikle forvaltningsmodeller inden et fiskeri går igang.

Baggrunden for MEESO projektet, er den store globale befolkningstilvækst, der efterspørger stadigt flere proteiner (store makromolekyler der er essentielle komponenter af alle levende organismer) og lipider (der er en bred gruppe af organiske forbindelser), der tilsammen udgør de Mesopelagiske organismer, der er en uudnyttede og kæmpestor ressource i verdenshavene.

Mangler viden omkring disse mesopelagiske organismer
Årsagen til den manglende viden, skal findes i forholdsvis få observationer og undersøgelser af de relativt små organismer, der findes. EU projektet skal derfor fastslå potentialet for en bæredygtig udnyttelse af denne biomasse, så den kan indgå i den menneskelige fødekæde. Det er derfor vigtigt allerede nu at undersøge muligheden for en kommerciel udnyttelse. Hvilket også giver et behov for nye teknologier og nye måder at overvåge og forvalte bestanden på, skriver DTU Aqua videre.

DTU Aqua fortæller videre at projektet MEESO vil benytte sig af de nyeste akustiske teknologier og trawlredskaber inden for havundersøgelser, så vurderingen kan ske på et så højt fagligt niveau som overhovedet muligt, så den eksakte viden om de enkelte nøglearter der findes i den mesopelagiske zone i havet, kan vurderes optimalt og bedst muligt.

Samlet set vil MEESO projektet afveje og beskrive fordelene og ulemperne ved udnyttelse og ændringer i økosystemtjenesterne såsom biodiversitet og kulstofbinding.

MEESO er et EU H2020-forskningsprojekt med 19 partnere fra 10 europæiske lande. Det koordineres af Havforskningsinstituttet i Bergen i Norge. Kickoff-mødet blev afholdt i Bilbao, Spanien, fra 24. til 26. september 2019. Kickoff-mødet var et fælles møde med SUMMER, et andet EU-H2020-projekt, der udforsker det mesopelagiske samfund.

Skriv et svar