Præsident i Danmarks Naturfredningsforening fanget i eget netspin
Detektor DR har fortaget en kritisk gennemgang af udtalelser fra Danmarks Naturfredningsforening om Østersøen. Foto snapshot DN' side

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening fanget i eget netspin

Detektor DR har fortaget en kritisk gennemgang af udtalelser fra Danmarks Naturfredningsforening omkring den netop gennemførte TAC og kvoter for Østlige og Vestlige Østersø.

Præsident for Danmarks naturfredningsforening Maria Gjerding

Her senest med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening (DN) Maria Gjerding, der overfor DR1, efter EU’s fiskeriministre havde godkendt Østersø-aftalen for 2020, fortalte at Socialdemokratiet / Regeringspartiet er faldet totalt igennem deres eget grønne net, da man i forrige uge sagde ja tak til den nye TAC / kvoter for Østersøen 2020. Præsidenten forklarede og refererer videre i udsendelsen, at Østersøen ifølge forskerne og ICES var tæt på et kollaps og vi efterfølgende vil efterlade et dødt hav til vores efterkommere. Hvilket har fået en havekspert til overfor DR Detektor, at tilbagevise påstanden fra Maria Gjerding, »som det rene nonsens«.

Således er linjerne trukket skarpt op og DR’s Detektor udsendelse, der tidligere var et TV-program på DR2, men som nu er blevet genoprettet som podcast og radio på DR’s P1, har undersøgt, om det nu står så slemt til under havoverfladen i Østersøen, som de grønne organisationer nu hævder og om der overhovedet er hoved og hale i foreningens påstande.

Tilbageviser Marie Gjerdings påstande
DR’s Detektor har taget fat i en række medlemmer af Det internaionale Havundersøgelsesråd (ICES) for at høre om Maria Gjerdings påstand i P1 Morgen forleden, nu også er korrekte.

Detektor har fundet ud af ved interview af 4 medlemmer af ICES og hvad deres kommentar til påstanden om, »at Østersøen er tæt på et kollaps og at vi er tæt på at efterlade et dødt hav til vores efterkommere.«

  • Rådgivningen fra ICES har ikke benyttet ordet kollaps i beskrivelsen af bestandsituationen for torsk i Østersøen. ICES beskriver heller ikke, at vi er tæt på at efterlade et dødt hav. Sådan lyder det fra Morten Vinther, der er seniorrådgiver ved DTU Aqua og medlem af den rådgivende forsamling i ICES. Han har været med til at udforme og godkende den rådgivning, der er givet fra ICES til EU-Kommissionen om fiskekvoter.
  • I ICES’ rådgivning benyttes ikke ord som ’kollaps’ eller ’dødt hav. Sådan siger Jesper Boje, seniorforsker Ved DTU Aqua og observatør i ICES.
  • Hvis man fisker for meget, kan man tømme havet. Det er der ingen, der er uenige i. Men især i Østersøen er der ingen indikationer på, at de fleste af vores bestande er på randen af kollaps – det er den anden vej rundt. Fiskeri forårsager ingen Armageddon i Østersøen lige nu at dømme ud fra ICES’ vurdering af bestandene. Sådan siger Massimiliano Cardinale, lektor ved Sveriges Lantbruksuniversitet og medlem af ICES Rådgivende Komité for Sverige.
  • Christopher Zimmermann, medlem af ICES’ Rådgivende Komité for Tyskland og direktør for Thünen Institute of the Baltic Sea siger, at den europæiske ål er den eneste ud af de 15 arter, der fiskes kommercielt i Østersøen, som man lige nu er bekymret for vil uddø inden for de næste årtier. Derudover siger han: For alle andre arter kan vi ikke drive dem i nærheden af udryddelse. Jeg er ked af at sige det, men påstanden om et tomt hav er nonsens.

Ligeledes har DR’s Detektor taget fat i Peter Grønkjær, der er lektor i marinbiologi på Aarhus Universitet. Selvom han ikke er tilknyttet ICES, så har han i de seneste mange år forsket i fisk og fiskeriet i og omkring Østersøen. Han ser ingen problemer i den netop indgået aftale i Ministerrådet om næste års fiskekvoter i Østersøen. Tværtom vurderer han, at vi er langt fra. Det er et meget kraftigt skridt i retning af at sikre, at vi ikke efterlader et dødt hav. Det er en meget stor håndsrækning til fiskebestandene på bekostning af de fangstmuligheder, fiskerne har, siger Peter Grønkjær til DR’s Detektor.

Pure opspind og netspin fra DN’s side
Danmarks Naturfredningsforening’s præsident Maria Gjerding’s påstande om en Østersø der er tæt på et kollaps og at vi er tæt på at efterlade et dødt hav til vores efterkommere, er pure opspind og netspin.

Du kan læse forskernes tilbagevisning af Danmarks Naturfredningsforening’s påstande her

Red. – Danmarks Naturfredningsforening har 130.000 medlemmer og 125.000 følgere på de sociale medier. Med en sådan back-up fra menige medlemmer, bør ledelsen og især præsidenten Maria Gjerding, være langt bedre til at holde sig til sandheden og ikke som i DR’ P1 udsendelse, at bruge et sprog der i pyntet udgave og tillagt et utal af superlativer, ændre meningen bevidst, så den fremstår forvrænget til ukendelighed, men desværre ændret til dét billede, som Naturfrednings-foreningen gerne vil fremstå med i offentligheden og i medierne. Hold jer istedet til fakta og værn om troværdigheden i foreningen istedet og hold jer fra halve sandheder og løgnagtigheder.