DPPO – »Vi vil følge makrel-sagen til dørs«

DPPO – »Vi vil følge makrel-sagen til dørs«

Efter at embedsmændene har lukket sagen, vil Danmarks Pelagiske Producentorganisation forfølge spørgsmålet om makrel for 1,75 mio. kr. der er forsvundet imellem hænderne på Styrelsens medarbejdere.

FiskerForum har i forbindelse med afsløringen af omfattende fejl i Fiskeristyrelsen i forbindelse med håndteringen af overførsel af makrelkvoter fra 2018 til 2019 kontaktet direktør i Danmarks Pelagiske PO, Esben Sverdrup-Jensen.

Direktøren beretter om et langtrukkent forløb med myndighederne, som desværre et endt i en uacceptabel løsning fra Fiskeristyrelsens side.

»Allerede i foråret 2019 efterlyser vi de makrel som 9 rederier har til gode fra 2018. Styrelsen var  meget længe om at reagere og vi måtte tage sagen op på højeste niveau i Ministeriets Departement og med ministeren. Styrelsen gør efterfølgende et arbejde for at finde fisk, som kan kompensere rederierne. Det lykkes også over tid. Men altså kun med 88% af det man skylder,« Fortæller en utilfreds Esben Sverdrup-Jensen, DPPO.

Referater fra møder i Det rådgivende Udvalg For Erhvervsfiskeri viser at DPPO gentagne gange har rejst spørgsmålet og forlangt en skriftlig redegørelse fra myndighedernes side.

»Jeg er glad for den skriftlige redegørelse som Styrelsen har sendt. Det er menneskeligt at fejle, og Styrelsen beskriver i redegørelsen hvordan man i mindst fire tilfælde har begået, fejl som har kostet danske fiskere godt 6,5 mio. kr. i landingsværdi. Men det er i min optik også menneskeligt, at rette de fejl man begår. På det punkt er man altså stadig bagud med knap 2 mio. kr. og det er på ingen måde i orden,« siger Esben Sverdrup-Jensen.

Direktøren præsenterede allerede i efteråret 2019 myndighederne for en række muligheder for at fremskaffe makrelkvote til de 9 fartøjer, som nu stadig mangler fuld kompensation for fejlene i Styrelsen. Men Myndighederne har nu altså valgt at lade sagen ligge.

»Jeg synes det er ærgerligt, at man fra Myndighederne ikke vælger at vende hver en sten og udnytte alle muligheder i forvaltningen i bestræbelserne på at sikre makrelfiskerne den berettigede kompensation. Det virker ikke seriøst. I andre situationer har man set myndighederne gå meget langt for at kompensere for fejl i embedsværket, men det gælder altså ikke for makrelfiskerne.« Siger Esben Sverdrup-Jensen.

På trods af den åbenlyse uretfærdighed og de mange fejl som myndighederne selv har erkendt. Så har Miljø- og Fødevareministeriet valgt at lukke sagen pr. 4 september 2020. Men står det til DPPO, så er sagen ikke lukket endnu.

»Som producentorganisation, så står vi på mål for vores medlemmers interesser. Vi kan ikke acceptere, at man fra myndighederne fejer en så alvorlig sag af bordet og lader fiskerne hænge med et udestående på knap 2 mio. kr. Så vi vil rejse sagen politisk og forhåbentlig få rettet de fejl, som nu er erkendt i Styrelsens redegørelse,« forklarer Esben Sverdrup-Jensen om den videre kamp for retfærdighed.

For DPPO er sagen også af principiel karakter. Muligheden for at overføre op til 10% af fartøjernes årsmængder fra ét år til ét andet er et af de væsentligste værktøjer i forbindelse med implementeringen af landingsforpligtigelsen i EU’s fiskeripolitik og dermed minimere risikoen for discard.

»År-til-år fleksibilitet er helt afgørende for at kunne udnytte og optimere de fiskerimuligheder danske fiskere har, det er et værktøj som fjerner incitamentet til discard. Men hvis man ikke kan stole på myndighederne, når det gælder overførslen af kvoter fra et år til det næste, så bliver det jo et værdiløst værktøj. Ingen kan jo leve med at fiskerettighederne smuldrer imellem fingrene på embedsværket og forsvinder, som det har været tilfældet med makrel. Det skal vi have rettet op på, og det starter med at makrelfiskerne får den kompensation de har krav på.« Slutter Esben Sverdrup-Jensen.

Skriv et svar