DiscardLess skal gøre fiskeindustrien mere bæredygtigt

DiscardLess skal gøre fiskeindustrien mere bæredygtigt

Det er et Europæiske projekt, der får dansk ledelse af professor Clara Ulrich fra DTU Aqua. Clara Ulrich skal stå i spidsen for Ikke mindre end 55 forskellige forskere fra 30 institutioner og universiteter over hele Europa og USA.

Det er verdens store udsmid af små fisk og andre arter, der nu får sit helt eget projekt DiscardLess. Et projekt og en fiskeripolitisk meget varm kartoffel, der således får dansk styring.

”Danmark har generelt været langt fremme i den type projekter, vi har ret meget at tilbyde og har stor viden om discard. På det personlige plan har jeg arbejdet meget med feltet og har et godt overblik, så det føltes rigtigt for mig at stå i spidsen for det. Jeg kunne mærke, at jeg havde opbakning ude i Europa, da jeg søgte stillingen,” siger den danske DTU professor, der med disse ord, nu bevæger sig ind på et område, som har stor betydning og store konsekvenser for både fiskernes økonomi, fiskebestandene og miljøet.

EU skærper kravene væsentligt

Den 1. januar 2015 begyndte så arbejdet, der i løbet af de næste fem år skal munde ud i efterprøvede metoder til at mindske discard. Ulrich mener at samfundet i fremtiden vil stille stadigt flere krav og efterspørger et mere etisk forsvarligt fiskeri, end det vi kender i dag. Fiskerne skal indstille sig på at tænke i anderledes og helt nye baner og være klar til større omvæltninger fra det vi kender fra i dag.

Man vil indsamle fiskernes erfaringer på området, noget Danmarks Fiskeriforening ser frem tid, og som bydes velkommen, da alle nye tiltag, der kan gøre livet lettere om bord på en trawler eller kutter, vil blive mødt med et åbent sind fra Fiskeriforeningens side.

DTU professoren mener derudover, at det er noget med at ændre fiskernes redskaber og finde alternative steder at fiske samt muligvis ændre på de hastigheder der fiskes med. Måske også at ændre den måde man i dag håndterer den fangne fisk på. Politikerne diskuterer lige nu, hvad målet skal være. Det er noget, de beslutter. Det, vi prøver at gøre i DicardLess, er at finde forskellige brugbare løsninger til at nå disse mål på en god måde, slutter DTU Professoren.