Discard i Østersøen koster fiskerne livet

Discard i Østersøen koster fiskerne livet

Så galt går det nok ikke, men som formanden for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening Thomas Thomsen tidligere har sagt til FiskeriTidende, så betyder discardforbuddet 30 procenter mere arbejde til 30 procent mindre hyre.

Og det er der ikke ret mange der kan holde til i længden. Specielt har den halvfærdige lov om discard og udsmid for Østersøen, endnu ikke udmøntet sig i en kvotetilskrivning, og de frustrerede bornholmske fiskere, lander derfor i øjeblikket alle fisk, hvoraf nogle går videre til dyrefoder, til kun en brøkdel af prisen for almindelige størrelser.

Det kan, ifølge den bornholmske fiskeriformand, være dèt økonomiske stød, der presser de sidste fiskere udover kanten og ned i den økonomiske ruin, fordi fiskeriet tvinges udi indtjeningstab, som ikke kan rettes op.

Frustrationen har bredt sig til landsiden også, da man heller ikke her er klar til at tage imod de mange udsmidsfisk, der nu landes. De nødvendige investeringer mht. modtagelsen af den fisk, der tidligere var genudsat, er ikke foretaget og flere virksomheder ved ikke deres levende råd mht. håndteringen af den fisk der tidligere blev discardet, men som nu skal landes efter direktivet fra EU Kommissionen.

NaturErhvervstyrelsen møder op på Bornholm

Mødet blev afholdt tirsdag den 13. januar, med repræsentanter fra NaturErhvervstyrelsen med blandt andet Mik Jensen samt folk fra kontrollen og repræsentanter fra Danmarks Fiskeriforening PO med formand Svend-Erik Andersen og kontorchef Ole Lundberg Larsen samt fiskeriformændene Kim Kjær Hansen og Thomas Thomsen. Et møde, der var kommet i stand efter massiv kritik fra fiskernes side, af både den nye discard-lov samt utilfredshed med E-loggen.

Kvoteforhøjelsen der udeblev

De over 30 bornholmske fiskere var mødt op i dyb frustration over de nye regler for discard i Østersøen, hvor man var lovet en kvotetilskrivning oveni discardreglerne. Men med så meget andet lovsjusk og halvfærdige bekendtgørelser fra Kommissionens side, er det igen noget der bare er presset ned over hovedet på fiskerierhvervet uden løfterne er blevet holdt. Her er discarden ingen undtagelse. I stedet har øens fiskere oplevet direkte nedgange i kvoten i stedet.

Logikken kan være svær at få øje på i kvotenedgangen, samtid med man, for Østersøen er lovet kvoteforhøjelser pga. discardreglerne. Hændelsesforløbet svarer til ifølge Svend-Erik Andersen formand for Danmarks Fiskeriforening PO, at en lønmodtager kommer til lønforhandling, med forventningen om en lønfremgang, men i stedet bliver mødt af en reduktion i lønnen på 20 procent. Hvortil direktionen svarer, at der faktisk er tale om en lønfremgang på 20 procent, da udgangspunktet for reduktion i lønnen var 40 procent, i stedet for en nedgang på 20 procent. Hokuspokus giver dette en lønfremgang på 20 procent.

Ingen udsigt til lempelser eller ændringer

Trods de meget bredde smil og den undertrykte klukken, måtte de mange forsamlede fiskere desværre konstatere, at der for nuværende ikke er udsigt til lempelser eller ændringer i forvaltningen af discardforbuddet. Så kampen fortsætter mod discardreglen, der på uforklarlig vis har sneget sig ind i dansk erhvervsfiskeri. Som en tyv om natten og som ”de grønnes” lysegrønne håb for en løsning af problemerne med ”for meget udsmid”. Det har ifølge Bornholms Fiskeriformand Thomas Thomsen ingen gang på jorden, da håndteringen af udsmid / discard, tidligere ikke har givet problemer, men tværtimod gav en stor del af fiskene mulighed for at overleve ved genudsætningen og ikke som i dag, hvor alle fisk, under de nye discard-regler, tages med ind til destruktion eller fiskefoder.

Administrativt fusk

Regler der ikke er gennemarbejdet eller ordentligt gennemtænkt. Hvilket kom til udtryk, da der under mødet var forlydender om, at håndteringen af discard-fisk i et andet Østersø land, blev håndteret meget alternativt. Det foregik på den måde, at der på land ikke var afsætning eller aftagere af den fisk der var taget ind som discard, hvorefter fisken blev landet og efterfølgende lastet på et unavngivet skib, der sejlede hele molevitten af discard-fisk ud på åbent hav og dumpede dem igen. De forsamlede fiskere viste ikke om man skulle grine eller græde, så dette blev mødt med dyb tavshed og undren. Man kunne kun høre stole der blev rykket uroligt rundt nogen gange og en mumlen, ”det er bare for meget”.

Eloggen tilrettes

Stemning blev ikke løftet højere op da snakken gik på den nye Elog version 8.1, som i bekendtgørelsen §4 stk. 2 nummer 1593 af 17. december 2014. Som i praksis ikke er anvendelig ved det kystnære bornholmske fiskeri, men som åbenbart var fundet i orden og driftsklar, efter bare en enkelt test på en trawler, der havde være ude i fem dage. Her lovede styrelsen dog at kigge nærmere på problemet og ændre det så problemerne med registreringen træk for træk kunne løses, uden man skulle til at bruge papir og blyant igen og tilmeldingen af fangsten også kunne blive løst.