Dansk ph.d forsker afdækker hvorledes torsken reagerer på miljøforandringer

Dansk ph.d forsker afdækker hvorledes torsken reagerer på miljøforandringer

Afsløringer fra fortiden kan beskytte klodens biodiversitet og ved at undersøge torsk, har Nina Overgaard Therkildsen fra Danmarks Tekniske Universitet fundet ud af, hvordan torsk har reageret på ændringer i klima og fiskeri over det seneste århundrede.
Ved at indsamle og rekonsturere over 100 år gamle prøver fra torsk, indsamlet i både Canada og Grønland, og analyseret samt DNA testet dem. Har hun kunnet påvise hvorledes torskebestande har ændret udbredelse over tid og hvordan de har tilpasset sig forandringer i deres omgivelser. Torske bestanden omkring Grønland har herefter kunne deles op i fire forskellige bestande, der ikke yngler med hinanden.

De fire torskeslægter har klaret klimaforandringer og overfiskeri på forskellige måder. Blandt andet fandt Nina Overgaard Therkildsen ud af, at torsken har kunnet tilpasse sig genetisk over ganske få generatione, altså at evolutionen kan foregå i lyntempo, hvis bestanden er truet af ændringer i livsbetingelserne.

Den viden er vigtig for myndighederne, der derved bedre har mulighed for at kunne forudsige fremtidige reaktionsmønstre hos fisk og dermed målrette indsatsen, for bedre at kunne beskytte torsken og fastsætte fiskekvoterne samt beskytte klodens biodiversitet.

Nina Overgaard Therkildsen er ansat ved Stanford University i USA, hvor hun fortsætter sin forskning i fiskeriets påvirkning på fiskebestandenes genetik. Hun er én af de otte vindere i Ph.d. Cup 2013, udskrevet af Dagbladet Information.

I videoen fortæller Nina Overgaard Therkildsen om historisk DNA og evolution i lyntempo og om sit ph.d.-projekt.