Fisk fra Nordsøen giftfri

Fisk fra Nordsøen giftfri

Det norske Nationale institut for ernæring og fisk-skaldyrsforskning NIFES, har undersøgt fisk fra Nordsøen og fundet at fisken er giftfri.
Fileter fra torsk og sei samt fra Nordsøsild har meget lave forekomster af miljøgifte og er derfor at regne som sikker spisefisk.

Det viser flere basisundersøgelser, foretaget af det norske NIFES igennem de sidste tre år. Undersøgelserne har omfattet 4000 fisk, over hele sæsonen, fra ca. 160 samlecentraler. Heraf prøver af torsk fra ca. 80 samlecentraler og ca. 40 centraler, hvor der blev indsamlet både nordsøsild og sei. Fiskene blev analyseret og testet for blandt andet, kviksølv, cadmium, bly og arsenik samt dioksin, PCB og bromerte flammehæmmere.

Forskningschef ved NIFES Amund Måge har på madtilsynets hjemmeside, udtalt at det er nyttig viden og kontrollen af torsken og af sei, både indebar analyse af fileten og leveren, mens undersøgelsen af Nordsøsilden kun drejede sig om selve fileten. Der blev dog sporet små og mindre mængder kviksølv i fisken, fra fangsterne både i det nordlige og det sydlige farvand.

Amund Måge fortæller videre, at forekomsterne af de organiske miljøgifte hovedsageligt lagre sig i leveren hos fiskene. I Barentshavet, hvor hovedparten af det norske fiskeri foregår, lå dioksin og det dioksinlignende PCB niveau, under grænseværdierne. Og gennemsnitsværdierne indikerer da også, at vi vurderer risikoen for at grænseværdierne overskrides, som værende minimale.

For torsk fra Nordsøen og for den norske kysttorsk, er chancerne større for overskridelser af minimumsgrænserne og anbefalingerne giver da også det gode råd, ikke at spise leveren fra fisk fanget i disse områder, dog bruges leveren i produktionen af levertran, men her renses leveren inden brug for organiske miljøgifte.