Dansk forsker påviser ændrede gener i torsk

Dansk forsker påviser ændrede gener i torsk

Adgangen til kartoteker i Grønland og i Canada, har medført at den danske ph-d studerende Nina Overgaard Therkildsen ved DTU Aqua Silkeborg, for første gang har kunnet observere variationer i fisk`s gener.
Gemte prøver af torsk har gjort det historisk muligt at følge populationernes udbredelse over et halvt århundrede og dermed være i stand til at se den genetiske udvikling.

En Mikro-evolution over en relativ kort tidsperiode fra midten af det forrige århundrede og til i dag. Evolutions procesen, løber normalt over millioner af år, men her sker ændringerne på torsk, med en omtrentlig generationstid på op til seks år, på mindre end femten generationer.

Nina Overgaard Therkildsen fortæller at prøverne fortæller at torsken har evnen til at tilpasse sig, relativt hurtigt, hvilket hun har kunnet læse ud af de knapt 850 historiske prøver indsamlet fra torskens udbredelsesområde omkring Grønland og Canada Deres dna har hun sammenlignet med dna fra nulevende torsk i de samme områder.

I starten af 1950`erne blev de grønlandske farvande nærmest oversvømmet af torsk og Nina Overgaard Therkildsen fortæller,at i to årtier var de nordligste af bankerne på vestsiden af Grønland blandt de bedste og største fiskerområder for torsk i Nordatlanten. Men de forsvandt i slutningen af 60’erne, ligesom det skete for den Canadiske torsk sidst i 1990`erne, hvor faldet var så voldsomt at fiskeriet helt måtte indstilles.

Det er først nu med de nyudviklede dna-analysemetoder, vi får muligheden for at følge og registrerer gen-forandringer over så kort tid, som følge af ændrede vejrforhold og påvirkning fra miljøet.

Nina Overgaard Therkildsen og hendes kollegers videre forsknings-arbejde kan måske afsløre, hvilke klimatiske eller miljømæssige ændringer torsken har været speciel gode til at tilpasse sig.

Kilde: Ing.dk
FiskerForum.com