Danmarks havstrategi

Danmarks havstrategi

Danmark skal til efteråret for første gang aflevere en ny havstrategi til EU. Havstrategien skal indeholde:
*en basisanalyse bestående af en beskrivelse og en vurdering af havområdernes egenskaber og nuværende miljøtilstand samt menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne,

*en økonomisk og social analyse af havområdernes udnyttelse, herunder omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet,

*en karakterisering af god miljøtilstand

*miljømål for en række direktivbestemte aspekter af miljøkvaliteten, og for påvirkningen af de danske havområder med tilhørende indikatorer med henblik på at opnå god miljøtilstand.

I sidste ende skal havstrategien være med til at sikre et bedre miljø i havene omkring Danmark.

Udkastet til Havstrategien har været i offentlig høring frem til den 27. august 2012.

DTU Aqua bidrager til den nye havstrategi med notater om fisk og bestande samt fiskeriets påvirkning af fiskebestandene. Læs DTU`s vedhæftede notat.

Kilde: Miljøministeriet – Naturstyrelsen / DTU Aqua
FiskerForum.com