Dansk fiskeri tilfredse med Gjerskovs håndslag og garanti for at tobis fiskeriet starter

Dansk fiskeri tilfredse med Gjerskovs håndslag og garanti for at tobis fiskeriet starter

Tobis er en utrolig vigtig industrifisk for Danmark og udgør i dag en sjettedel af det samlede danske fiskeri.
Desværre er fangstmulighederne begrænset til nogle få måneder om året og tobis fiskeriet slutter som regel sæsonnen lige efter Sankthans.

Med et fiskeri der således kun varer ca. 80 dage, er det derfor helt afgørende at det kommer i gang til tiden, så fiskerne kan udnytte den tildelte kvote bedst muligt. Mange fiskere og lokalsamfund er helt og dybt afhængige af, at tobisfiskeriet bliver en succes. Tobisfiskeriet er også hovedhjørnestenen i dansk industrifiskeri, der med en årlig milliardeksport holder mange hjul i gang, specielt i ”Vandkants” Danmark.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening er da også hurtigt ude med en kommentar efter meddelelsen fra Ministeriet. ” Den biologiske rådgivning har været kendt siden slutningen af februar, og derfor har det været vores klare forventning, at fiskeriet kunne begynde lige efter Påsken. Det sker nu, og det er vi tilfredse med,” slutter formanden der håber at kvoten for 2013 kan bringe omsætningen op på niveau med 2010 og 2011.