Dansk fiskeri har fået de bedste tobiskvoter i over ti år

Dansk fiskeri har fået de bedste tobiskvoter i over ti år

EU har netop fastsat årets tobiskvoter, og der er godt nyt i vente for dansk fiskeri, der har udsigt til milliongevinst, hvis kvoterne udnyttes.

I februar offentliggjorde Det internationale Havforskningsråd, ICES, sin rådgivning for tobisfiskeriet, der lagde op til høje kvoter for 2017.

Nu er kvoterne forhandlet endeligt på plads, og det står klart, at de danske fiskere kan se frem til de højeste samlede tobiskvoter siden 2005.

De samlede danske kvoter for tobis bliver på 458.000 tons tobis for de tre vigtigste tobisområder i EU-delen af Nordsøen og Skagerrak, og det høje tal glæder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

»Jeg er meget glad for, at det er lykkedes os at sikre de højeste samlede fiskerimuligheder for tobis siden 2005. Det har været en erklæret målsætning for mig, at den gode biologiske rådgivning også skulle munde ud i flere fisk i de væsentlige områder og gode indtjeningsmuligheder til erhvervet,« siger Esben Lunde Larsen.

Store indtægtsmuligheder

De høje tobiskvoter kan få stor betydning for dansk fiskeri, som råder over mere end 94 procent af EU’s kvoter. Sidste år måtte Danmark tage til takke med væsentligt lavere kvoter for tobis på sammenlagt ca. 82.000 tons, og derfor vil dette års stigning være til stor gavn, både for fiskerne, men også for forarbejdningsindustrien, hvor tobis anvendes til fiskemel og fiskeolie.

Med en anslået gennemsnitspris på tobis på ca. 1,30 kr. per kg er førstehåndsværdien af de danske tobiskvoter på ca. 600 millioner kr., hvis kvoterne udnyttes fuldt ud. Dermed er der udsigt til, at tobisfiskeriet i 2017 efter nogle magre år igen genvinder sin placering som en »top 3-art« i dansk fiskeri.

»Jeg har haft en rigtig god dialog med erhvervet i hele processen, og nu skal vi sammen sikre, at vi får det bedst mulige udbytte af kvoterne. Selv om det ikke lykkes at fiske alle kvoterne fuldt ud, ligger der rigtig mange millioner og venter forude for erhvervet,« siger Esben Lunde Larsen.

Årets tobisfiskeri begynder d. 1. april og fortsætter typisk frem til Sankt Hans, men kan i gode år fiskes helt hen til udgangen af juli måned.