Dansk firma er førende indenfor inspektion af redningsbåde og udsætningsanordninger

Dansk firma er førende indenfor inspektion af redningsbåde og udsætningsanordninger

Den autoriserede serviceudbyder CRALOG A/S har som det første uafhængige firma i verden certificeret sit personale verden over i henhold til nye ISO-standarder.

Den danske autoriserede serviceudbyder CRALOG A/S har de seneste dage modtaget en overvældende mængde af forespørgsler fra kunder over hele verden. Det er sket, siden ISO i begyndelsen af marts offentliggjorde en ny standard for certificering af personel til inspektion af livreddende udstyr om bord på skibe og boreplatforme.

CRALOG, der har hjemsted i Frederikshavn, er den første uafhængige autoriserede serviceudbyder, der har certificeret sit personale i henhold til den nye ISO-standard med titlen ISO/PAS 23678:2020. Certificeringen gør virksomhedens mandskab, der er fordelt over 40 havne i 20 lande, i stand til at inspicere, vedligeholde og reparere redningsbåde og udsætningsanordninger af alle typer og fra alle fabrikanter.

Certificeringen følger et sæt nye regler fra Den Internationale Søfartsorganisation, IMO. De nye regler, der trådte i kraft i januar 2020, kommer i kølvandet på udviklingen af ​​en international anerkendt standard for certificering af personale.
Nationale eksperter har været med til at udvikle den nye standard på vegne af producenter, autoriserede virksomheder, rederier og flagstater.

Certificeringen følger et sæt nye regler fra Den Internationale Søfartsorganisation, IMO.

Stort behov for certificeret personel
Da skibsfarten opererer under international jurisdiktion, har det været vigtigt at sikre, at det personale, der udfører de periodiske årlige og 5-årige inspektioner, også accepteres på internationalt grundlag. De periodiske inspektioner er underlagt bestemmelser i SOLAS, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen.

»Hvis der ikke blev oprettet et globalt netværk af certificeret personale til service af det redningsudstyr, der er omhandlet i den nye resolution med virkning fra januar 2020, kunne den frie bevægelighed for skibsfart blive alvorligt hindret med alvorlige konsekvenser. Nu ser vi behovet for certificeret personale over hele verden i henhold til de nye regler, da vi de seneste dage har modtaget massive mængder af henvendelser vedrørende inspektioner fra skibsejere over hele verden,« siger CRALOG´s administrerende direktør Ian Fleming McCurdie.

Klare rammer for opkvalificering
Den danske direktør deltog op til 2016, da resolutionen blev vedtaget, i udviklingen af den nye ​​resolution som teknisk rådgiver for Søfartsstyrelsen. Siden januar 2019 har CRALOG som den første uafhængige tjenesteudbyder i verden implementeret dette certificeringsprogram på virksomhedens eget akademi i Danmark.

»Hensigten med de nye ISO-standarder er at skabe en klar ramme for at opkvalificere personale ansat af uafhængige autoriserede virksomheder eller redningsbådsproducenter, når de fungerer som autoriserede virksomheder på et internationalt accepteret grundlag,« siger Ian Fleming McCurdie.

SOLAS resolutionen med titlen MSC.404 (96) ændrer SOLAS kapitel III, regulation 3-definitioner, med en ny paragraf, som henviser til MSC.402 (96).

Autoriseret og til stede verden over
CRALOG A/S er en autoriseret virksomhed, der er autoriseret af flagstaterne Bahamas, Belgien, Danmark, Liberia og Panama. Yderligere er CRALOG klassegodkendt af bl.a. klassifikations-selskaberne DNVGL og CLASSNK i henhold til de fælles klasseregler, som IACS netop har opdateret for at være på linje med resolutionen 402(96).

Med et finmasket netværk af højt kvalificeret og erfarent certificeret personale i over 40 havne i 20 lande tilbyder CRALOG inspektion af redningsbåde og udsætningsanordninger når som helst og hvor som helst.

Coronavirus udskyder kurser
Mange virksomheder verden over er i denne tid påvirket af udbruddet af coronavirus, og det gælder også nogle af aktiviteterne i CRALOG. På trods af en massiv efterspørgsel har CRALOG måttet afvise personel fra hele verden, der ønsker at komme til Frederikshavn for at blive certificeret på virksomhedens akademi.

»Det er naturligvis ærgerligt, at vi må udskyde disse kurser. Men det store behov for at få opkvalificeret og certificeret personel efter de nye standarder understreger også vigtigheden af at have personel over hele verden, der er certificeret efter en international standard. Selv om ingen kan komme ind i Danmark for at blive certificeret p.t., har vi i CRALOG allerede 300 mand verden over, der er certificeret, og som nu og her er i stand til at udføre de lovpligtige inspektioner om bord uden behov for at krydse landegrænser. Og de har alle meget travlt i disse dage,« siger Ian Fleming McCurdie.

Fakta om sikkerhed til søs

  • SOLAS står for »International Convention for the Safety of Life at Sea«, på dansk »Den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen«.
  • SOLAS er en international traktat vedrørende sikkerheden til søs. Den er udarbejdet af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), som er FN’s søfartsorgan.
  • Denne konvention omfatter regler om sikkerheden for menneskeliv på søen. Reglerne i konventionen gælder for alle skibe verden over.

Alle skibsejere skal overholde SOLAS-konventionen, og efter indførelsen af det nye regulativ vedrørende certificering af personel til inspektion af livreddende materiel om bord har administrationen under hver flagstat informeret deres anerkendte organisation (RO) om at opdatere deres landefil eller RO-aftaler med en af ​​følgende:

  1. Flagstatens administration autoriserer virksomheder. (Afsnit 7.4.1)
  2. Administrationen accepterer SOLAS-kontraherende administrationers autoriserede virksomheder (Afsnit 7.4.3)
  3. Administrationen accepterer klasseselskabets serviceudbyder, såfremt klasseselskabet er anerkendt som en af ​​landets anerkendte organisationer (Afsnit 7.4.3)

Det er derefter den autoriserede virksomhed, der certificerer sit personale til at være i stand til at udføre en årlig og/eller 5 årlig inspektion af de enkelte fabrikanters forskellige typer af redningsudstyr.