Dansk Akvakultur svarer tilbage på Miljøstyrelsens anklager
Kammeradvokatens gennemgang af placeringstilladelser for danske havbrug, har nu fået branchen omkring Dansk Akvakultur, selv til at gennemgå sagerne. Og konklusionen er klar.

Dansk Akvakultur svarer tilbage på Miljøstyrelsens anklager

Kammeradvokatens gennemgang af placeringstilladelser for danske havbrug, har nu fået branchen omkring Dansk Akvakultur,selv til at gennemgå sagerne. Og konklusionen er klar.

 

Havbrugene har fulgt alle procedurer og ovenikøbet ansøgt rettidigt om miljøgodkendelser tilbage i 2014. Da regulering af havbrugenes miljøgodkendelser overgik fra Fiskeriloven til Miljøbeskyttelsesloven skulle alle 19 danske havbrug ansøge om fornyelse af den eksisterende miljøgodkendelse senest den 15. marts 2014.

 

Kammeradvokaten konkluderer efter sin undersøgelse følgende: At seks havbrug ikke havde en godkendt placerings-tilladelse og de øvrige 13 havbrug har placeringstilladelser, men som er meddelt uden forudgående habitatvurdering.

 

Dansk Akvakultur udlægger det på en lidt anden måde og kommer frem til at alle eksisterende havbrug, dengang fremsendte fyldestgørende ansøgninger om miljøgodkendelse indenfor fristen. Foreningen påpeger, at Havbrugenes placering helt klart fremgår af alle ansøgninger fra 2014. Der er tale om fortsættelse af eksisterende virksomhed på samme placering og med samme produktion igennem mange år. På trods af, at ansøgningerne er indsendt rettidigt i 2014 er der er flere havbrug, som endnu ikke har fået fornyet og færdigbehandlet deres miljøgodkendelse.

 

Læs artiklen i FiskerForum.dk, »Miljøstyrelsen vil nu have styr på havbrugenes placeringstilladelser, her.

 

En del af forklaringen
Ansvaret for placeringstilladelserne blev på det tidspunkt flyttet fra Fiskeristyrelsen til Miljøstyrelsen. Det havde været hjælpsomt, hvis myndighederne på daværende tidspunkt havde vejledt om, at de gældende placerings-tilladelser, som Fiskeristyrelsen havde udstedt til havbrugene, skulle ansøges fornyet hos anden myndighed i forbindelse med overdragelse af myndighedsansvaret.

 

Havbrugenes placeringer er også anerkendt hos andre myndigheder
Det fremgår af blandt andet  Søfartstyrelsens officielle søkort for indre danske farvande, og havbrugenes miljøpåvirkning er indarbejdet både i forhold til vandområdeplaner og habitatplaner hos Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Havbrugenes placeringer og placeringstilladelser er således udpeget og tildelt i overensstemmelse med lovgivningen og myndighedernes krav på tidspunktet for det pågældende havbrugs etablering.

 

Dansk Akvakultur har tidligere i et juridisk notat gjort Miljø- og Fødevareministeriet opmærksom på de administrative spørgsmål om placerings-tilladelserne, og vi vil meget gerne samarbejde med Miljøstyrelsen om at få sagerne på plads.