Miljøstyrelsen vil nu have styr på havbrugenes placeringstilladelser

Miljøstyrelsen vil nu have styr på havbrugenes placeringstilladelser

Kammeradvokaten har gennemgået sagerne om placeringstilladelser for de danske havbrug. Flere havbrug har slet ingen placeringstilladelse og andre igen har mangelfulde tilladelser.

 

Første del af den grundige gennemgang af de danske havbrug ligger nu klar, efter Kammeradvokaten har gennemgået sagerne om placeringstilladelse til samtlige 19 eksisterende havbrug.

 

Kammeradvokaten konkluderer:

 

  • at seks havbrug ikke har en placeringstilladelse.
  • De øvrige 13 havbrug har placeringstilladelser, som er meddelt uden forudgående habitatvurdering.

 

Tidligere Miljø- og Fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) ønskede tilbage i 2018, at Kammeradvokaten skulle gennemgå samtlige danske havbrugs placeringstilladelser. Dette arbejde er nu tilendebragt og man har efterfølgende konstateret væsentlige mangler i tilladelserne til de 19 eksisterende havbrug. Miljøstyrelsen skal nu lovliggøre forholdene ved sagsbehandling af de enkelte sager.

 

Læs artiklen i FiskerForum.dk »Ellemann ønsker alt om havbrug på bordet« her

 

Placeringstilladelsen udgør det planmæssige grundlag for at drive havbrug. Tilladelsen har således til formål at sikre, at havbrugenes placering sker under fornødent hensyn til andre interesser på havet, såsom fiskeri, sejlads og naturbeskyttelse.

 

»Det er uacceptabelt, at så mange havbrug har fået placeringstilladelse, uden at konsekvenserne for vores Natura 2000-områder har været kendte. Havbrugsproduktion må ikke ske på bekostning af naturen, og det skal nu undersøges for hvert enkelt havbrug, hvad konsekvenserne er,« siger miljøminister Lea Wermelin.

 

»Jeg synes, det er dybt utilfredsstillende, at der ikke har været styr på tilladelserne til havbrugene. Jeg har derfor bedt om en redegørelse for, hvordan det kunne ske. Det er vigtigt for mig som minister, at der nu kommer styr på området. Nu skal der ryddes op én gang for alle. Der skal være klarhed for erhvervet, de relevante organisationer og alle andre,« siger Lea Wermelin.

 

Miljø- og Fødevareministeriet fortsætter den igangværende grundige gennemgang af hele havbrugsområdet, hvor der bl.a. også ses på, om administrationen og tilsynet med havbrugene fungerer godt nok.

 

Den samlede afrapportering af den grundige gennemgang af havbrugsområdet forventes klar i løbet af efteråret 2019.