Danmarks Fiskeriforening tovholder på udformningen af sperling rist

Danmarks Fiskeriforening tovholder på udformningen af sperling rist

Selv om der i øjeblikket ingen kvote er for sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, har Danmarks Fiskeriforening sammen med flere fabrikanter af riste og DTU Aqua, udviklet en rist, der kan sortere andre arter af fisk fra end sperling under fiskeriet.
I følge Danmarks Fiskeriforening vil den optimale placering og det bedste resultat af risten, være at indsættes et forlængerstykke før posen, hvori nylon risten med 35 mm tremmeafstand er monteret, (se vedhæftede illustration) der tillader udslip af alle fisk som ikke passerer gennem risten.

Nu venter fiskerne blot på der bliver åbnet op for fiskeriet af industrifisken sperling, der som lovet af Fødevareminister Mette Gjerskov vil have en værdi på mere end 150 millioner kroner. ICES (Det Internationale Havforskningsråd) vil snarest komme med en EU-TAC som vil give en dansk kvote for sperling.

Projektet er støttet økonomisk af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Kilde: Danmarks Fiskeriforening
FiskerForum.com