Cheminova-forureningen ved Harboøre Tange får 150 mio

Cheminova-forureningen ved Harboøre Tange får 150 mio

Cheminova-forureningen ved Harboøre Tange får 150 mio

Hele 600 millioner kroner afsættes til oprydning af de mest komplekse forureninger i Danmark. Det drejer sig om oprydning på Harboøre Tange og i Kærgård Klitplantage samt Grindsted by.

En delaftale om sundhedsreformen betyder, at opgaven med jordforureninger overgår fra regionerne til staten. Regeringen og DF har aftalt, at hovedparten af den forventede effektiviseringer skal gå til oprydning af fortidens synder. Hertil er der prioriteret nye ekstra midler i 2019 og 2020.

Så nu skal der ryddes op efter de store forureninger, der stammer fra tidligere tiders kemiproduktion på Grindstedværket og Cheminova.

Regeringen og Dansk Folkeparti har som en del af sundhedsreformen aftalt at prioritere forventede effektiviseringer på op mod 500 millioner kroner til indsatsen mod de såkaldte generationsforureninger. Aftaleparterne er enige om at prioritere 200 millioner kroner af den forudsatte effektiviseringsgevinst fra 2021 til 2030 samt 100 millioner kroner i alt i 2019 og 2020 fordelt på 150 millioner kroner til at øge indsatsen over for de forureninger, der stammer fra Grindstedværket (Grindsted by og Kærgaard Klitplantage) og tilsvarende 150 millioner kroner til en øget indsats over for forureningerne fra Cheminova på Harborøre Tange (Høfde 42 og fabriksgrundene).

Som led i sundhedsreformen overtager staten opgaven med jordforureninger, og den forventede effektivisering vil være på op mod en halv milliard kroner i perioden 2021 til 2030.

Oprydningen vil blive sat i gang, efterhånden som effektiviseringerne realiseres. Midlerne i 2019 og 2020 skal udmøntes efter aftale med Danske Regioner.

Det bliver fremover et nævn med en uafhængig formand og fem medlemmer, der skal prioritere jordforureningsindsatsen i Danmark. Kortlægningen og udførelsen af oprydningerne vil blive placeret i Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet. Det forventes, at medarbejderne vil skulle placeres i Aalborg, Odense samt i Midtjylland og Midtsjælland.

Sundhedsreformen betyder desuden, at staten også overtager hele ansvaret for råstofindvinding på land og til havs. Hidtil har opgaven med råstofindvinding på land ligget i regionerne.