Bytte af årsmængder af tunger i Nordsøen med torsk i Nordsøen

Bytte af årsmængder af tunger i Nordsøen med torsk i Nordsøen

Der er netop udsendt en Bilag 6 meddelelse, om muligheden for at bytte årsmængder af tunger i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Der forventes mellem Danmark og Frankrig gennemført et kvotebytte, der indebærer at Danmark afgiver op til 100 tons tunge i Nordsøen i bytte for op til 350 tons torsk i Nordsøen.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1:3,5 ønsker at bytte tunger i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være NaturErhvervstyrelsen (licensadm@naturerhverv.dk) i hænde senest mandag den 11. april 2016.

Såfremt mængden af tunger i Nordsøen, der stilles til rådighed overstiger den mængde, der efterfølgende rent faktisk byttes med Frankrig, stiller NaturErhvervstyrelsen byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel, som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 5. april 2016