Britiske fiskeriorganisationer bifalder UK´s første skridt væk fra EU`s fiskeripolitik

Britiske fiskeriorganisationer bifalder UK´s første skridt væk fra EU`s fiskeripolitik

The National Federation of Fishermen´s Organisations (NFFO) ser positivt på beslutningen fra den Britiske regering, om at forbyde udenlandske fiskere i Storbritanniens kystfarvande.

Barrie C Deas udtaler som administrerende direktør for NFFO, »Dette skridt fra regeringens side, er netop det som Storbritannien bør gøre, for at kontrollere fiskeriet i vore egne kystnære farvande. Denne adgang er en meget vigtig løftestand i de videre forhandlinger med EU. Det giver os den bedst mulige forhandlingsposition, da EU´s fiskerflåde langt mere har brug for adgang til britiske farvande, end omvendt.«

Michael Gove påpeger da også som Miljø-minister, at beslutningen er et historisk vigtigt skridt i retningen af at genvinde kontrollen med britisk farvand. »Det betyder, at for første gang i mere end 50 år, nu selv kan bestemme hvem der har adgang til vores farvande.« og Cove fortsætter med, at beslutningen vil koste den Europæiske fiskeflåde mindre end 1 procent af deres samlede årlige fangst.

Fiskerikonventionen, der blev aftalt i London, tilbage i 1964 lader fem EU-lande; Frankrig, Belgien, Tyskland, Irland og Holland, fiske fra mellem 6 til 12 sømil udfra Storbritanniens kyster. De fem EU lande brugte konventionen til at lande 10.000 tons fisk i 2015, til en værdi at 17 millioner britiske pund. Hvilket ifølge »The Department for Environment, Food and Rural Affairs« (Defra), udgjorde 0,7 procent af deres samlede fangster på 1,4 millioner tons og blot 0,2 procent af den samlede fangst for samtlige 28 EU-lande.

NFFO bifalder beslutningen og ser det som et første vigtige skridt i retning af at erstatte og udfase den fælles fiskeripolitik. En fiskeriaftale der altid har favoriseret EUR17;s flåder overfor britiske fiskere.