Bornholms Fiskeri er på bistand om to år

Bornholms Fiskeri er på bistand om to år

Denne chokerende udmelding kommer fisker Claus Stenmann Hansen fra Svaneke med. Han har som mange andre fiskere på den grønne ø, en dyster mening om Østersøfiskeriet, efter sælerne nærmest har invaderet øen og nu, uden konkurrence, er den største trussel mod det kystnære og bæredygtige fiskeri omkring øen.

Den bornholmske fisker mødtes sammen med ligesindede på Nexø Havn forleden, hvor de til Politiken, fortalte om deres problemer, især med sælerne.

Problemer som fiskerne fra Bornholm, har påpeget de sidste fire til fem år, uden nogen har taget særligt notits af det. Men nu vejrer man morgenluft på havnene omkring Øen, for Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), har netop i Politiken, givet til kende, at hun vil gøre det lettere at få tilladelse til at skyde sælerne fremover.

Der er endnu ikke reguleret sæler omkring Bornholm

Selvom dette har været tilladt længe, er der ikke blevet aflivet en eneste sælhund under denne ordning. Fiskerne finder tilladelsen både indviklet og forvirrende samt meget bureaukratisk og reglen siger samtidig at man skal ilandbringe sælerne, når de er skudt. Noget der næsten ikke kan lade sig gøre, med mindre man har en kran om bord. Gråsælerne vejer alene omkring 300 kilo stykket, og skal en fisker ene mand, som han oftest er på fiskerturen, hive sådan en kleppert indenbords, kræver det gerne flere mænd eller en kran.

Den spæde optimisme omkring reguleringen af sælerne, på både grå- og spættet sæl, har ikke gjort det helt store indtryk på formanden for Bornholms og Christiansøs fiskeriforening, Thomas Thomsen. Han har i sin tid som formand, hørt mange gode forslag om sælregulering. Men som alle, af den ene eller anden grund, endnu ikke er blevet til noget. Han maner til forsigtighed og omtanke. Sammen med fisker Claus Stenmann Hansen, ser han også løsningen, ved at flere Østersølande samles om opgaven og i fællesskab løse denne. Det kunne være med små både, der var indrettet til sælfangst og som kunne tage sælerne med ind til land og omsætte dem, enten som en delikat spise eller at sælge dem til industrielt brug i form af mel eller olie.

Sæler er der nok af

Hvis man slår efter i Det Statslige Østersøsamarbejde Helcoms arkiver, viser disse at især gråsæl klarer sig glimrende og den er i de sidste år vokset til anslået mellem 40 – 50.000 eksemplarer alene. Så grundlaget for en egentlig fiskeri / industri, er helt afgjort tilstede.

Men lige nu står flere fiskere og skuer ud over vandet, og ser vemodigt på de krabbe bølger og den stive blæst, som har efterfulgt vinterens første storm, hvilket gør det næsten umuligt for de mindre både gør at fiskeri. For resultatet af de mange sæler, har også indirekte gjort et stort indhug i dagene på havet. Tidligere kunne man efter en storm, tage en mindre tur på få sømil fra øen og alligevel fange lidt fisk. I dag er dette umuliggjort, da fiskerne idag skal meget længere ud fra kysten end tidligere. De grådige sæler fanger alle fisk kystnært i dag og det tvinger de mindre kystbåde længere ud, hvilket de fleste både ikke er bygget til, når bølgerne kommer over 2- 3 meter.

Håbet om en snarlig løsning, ligger nu hos vores Miljø- og Fødevareminister, der har tændt håbets flamme i fiskernes øjne, som desperat håber, at denne fiskeriminister, kan løse det åregamle problem, med de glubske sæler.