Danske FSK engagerer sig i et større europæisk fællesskab

Danske FSK engagerer sig i et større europæisk fællesskab

Organisationen LIFE (Low Impact Fishers of Europe) samt repræsentanter for de tyske, svenske og polske kystfiskere var i sidste måned på besøg i Danmark for at mødes med danske FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri).

Formålet med besøget, var at finde en fælles løsning på den 6 ugers lukkeperiode i Østersøen i 2016 og samtidig etablere et egentligt medlemsskab for FSK i LIFE.

LIFE blev stiftet i 2012 med det formål at give kystfiskere en fælles stemme i EU. Jeremy Percy, der er Executive Director for LIFE,  har mere end 40 års erfaring som fisker og har i årevis kæmpet for at forbedre vilkårene for engelske og walisiske kystfiskere. LIFE har kontorer i London og Bruxelles og repræsenterer fiskeriforeninger fra hele verden.

Alle fiskere i Østersø-regionen bliver berørt af forslaget

EU kommissionens forslag om at reducere torskekvoten med 20% og udvide fiskestoppet til 6 uger, fra midten af februar til slutningen af marts, har store konsekvenser for de fiskere, der ikke har mulighed for at fiske i andre områder. For mange kystfiskere vil et fiskestop netop i højsæsonen være katastrofalt.

Fiskestoppet strider imod § 17 i EU´s fælles fiskeripolitik

Det blev på mødet noteret at især fiskestoppet vil være meget ødelæggende for de kystnære Østersøfiskeri og dermed ikke i overensstemmelse med paragraf 17 i EU’s fælles fiskeripolitik, hvor det understreges at fiskeripolitikken især skal »bidrage til en rimelig levestandard for dem, der er afhængige af fiskeriet under hensyntagen til kystfiskeri og de socioøkonomiske aspekter samt fremme det kystnære fiskeri

FSK og LIFE gør fælles front

Sammen med repræsentanter for både de tyske, svenske og polske kystfiskere kom LIFE til en fælles erklæring. Erklæringen er nu forelagt for EU Kommisionen og alle de højeste EU myndigheder. Erklæringen vil desuden blive fremlagt i Bruxelles på torsdag d. 3. december til Østersø-arrangementet “Sustainable & Prosperous Region, Safe & Secure Region” for en række fremtrædende EU kommisærer og parlamentarikere.

Læs erklæringen her

FSK er nu indmeldt i LIFE og dermed vil det danske skånsomme kystfiskeri nu have fast repræsentation i Bruxelles. LIFE repræsenterer mere 1000 kystfiskere fra Grækenland, Frankrig, Tyskland, Spanien, UK, Kroatien, Holland, Polen og Danmark og er blevet støttet af den tidligere EU fiskerikommisær Maria Damanaki.