Bomtrawlere-sagen bragt op i Folketingssalen
Det var en skuffet nordjysk folketingspolitiker Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti, der i Folketingssalen ønskede Fiskeriministerens konkrete svar på, hvad ministeren vil gøre

Bomtrawlere-sagen bragt op i Folketingssalen

Det var en skuffet nordjysk folketingspolitiker Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti, der i Folketingssalen ønskede Fiskeriministerens konkrete svar på, hvad ministeren vil gøre for at forhindre hollandske bomtrawlere i at ødelægge stenrev og koralrev i Skagerak.

Bølgerne går højt og skumsprøjtet er nu nået helt ind i Chistiansborgs helligste, Folketingssalen. Her måtte Mogens Jensen (S) som Fiskeriminister stå for skud og verbal afklapsning.

Den nordjyske folketingspolitiker Bent Bøgsted var skuffede over ministerens tilbageholdene svar, mht. hvornår fiskerikontrollen af de hollandske bomtrawlere blev intensiveret og hvad endnu mere kontrol egentlig dækker over.

Fiskeriministerens formulering, »så hurtigt som muligt«, kunne Bent Bøgsted ikke bruge til noget som helst, for mens denne diskussion foregår i Folketingssalen, ødelægges Nordjyske fiskeres garn og redskaber og havbunden møbleres om til ukendelighed, hvor stenrev og koralrev splittes ad af hollænderne, der åbenbart ikke har til sinds at stoppe deres ødelæggende fiskeri foreløbigt.

Tabene for de Nordjyske fiskere er både betydelige og betragtelige, ikke mindst de økonomiske følger kan hurtigt bliver nærmest uoverskuelige, hvis ikke der gribes ind fra politikernes side.

Formand for Hirtshals Fiskeriforening Niels Kristian »Niller« Nielsen er også ude med riven. Hollændernes påstand om at de er bæredygtige i deres fiskeri, har den Nordjyske fiskeriformand meget svært ved at se, »de ødelægger mere af bunden istedet. Vi kan ikke være på de fiskepladser vi har været på før og det er en stor belastning for fiskeriet.« forklarer den Nordjyske fiskeriformand. Han så helst at de helt forsvandt ud at området. »hvis de istedet ville fiske med trawl, garn eller snurrevod, er det fint, men det de gør her, er alt ødelæggende. Vi håber politikerne vil se lidt mere velvilligt på problemet og se hvad der er ved at ske. Alle råber jo om om det kystnære fiskeri og hvad man skal gøre for at bevare det. Imens ødelægger hollænderne det,« sluttede Niels Kristian Nielsen.

Hirtshals-fiskerne argumenterer for, at de får ødelagt og splittede deres garn og grejer ad for tusindvis af kroner, fordi større sten og andet på havbunden rykkes op og flyttes rundt med, af hollændernes bomtrawls-kæder.

Fiskeriets minister Mogens Jensens forsvarede sig i folketingssalen med, at de hollandske myndigheder er ved at kigge på reglerne og skærpe dem, så de hollandske fiskere fremover skal føre logbog over, i hvilke områder bomtrawlerne foretager deres slæb. Med dette i hånden, øger det myndighedernes mulighed for kontrol.

»Desværre kommer fiskeriministeren ikke selv med konkrete løsninger på hvorledes man stopper bomtrawlernes ødelæggelser af undersøiske sten-rev og ikke mindst over-fiskeriet i området,« fortæller Bent Bøgsted, der har Fiskeriministeren mistænkt for blot at sidde på hænderne, indtil hollænderne selv kommer med et tiltag og en mulig løsning på problemet.

Det skal være slut nu, ifølge Bent Bøgsted, der ikke selv har den store tiltro til de hollandske fiskere, når de selv skal føre den elektroniske logbog, for der er alt for ofte problemer med det elektroniske ombord, så slæbene ikke logges korrekt, hvorefter det er umuligt at dokumentere hvor der er fisket.

»Danske fiskere lever op til reglerne og fisker bæredygtigt i et MSC certificeret fiskeri, men omvendt bliver de hollandske fiskere ikke straffet, når de ikke efterlever de samme regler som danskerne,« siger Bent Bøgsted der nu vil gå videre med sagen og orienterer DF’s fiskeriordfører René Christensen, så sagen fremover kan blive behandlet i et lukket samråd.

TV2 Nord skriver videre at bæredygtighed i dansk fiskeri var hovedteamet på Fiskerikonferencen i Frederikshavn. Her var de nordjyske fiskere ikke særligt tilfredse med de hollandske bomtrawlere, som fisker kystnært og absolut ikke bæredygtigt.