Biologers uenighed koster Bornholmske fiskere

Biologers uenighed koster Bornholmske fiskere

Det siger formanden for Bornholms og Christiansø Thomas Thomsen til TV2 Bornholm. En mærkelig situation, hvor landets øvrige fiskere kan løfte hænderne over hovedet i begejstring over større kvoter og udsigten til en lille kvart milliard i værkst i år, må Østersøfiskerne istedet se bedrøvet ned i jorden, med 20% færre torsk og lukkedage i den vestlige Østersø på 6 uger.

Tvivlen omkring biologernes opgørelsesmetode, kommer ikke fiskerne fra den grønne Østersø Ø tilgode. Tværtimod må de se kvoterne reduceret og lukkedagene forøget. Blot fordi biologerne ikke kan blive enige om hvorledes deres stikprøvekontroller skal tolkes, hvilket åbenbart gør dem ude af stand til at bestandsvurdere.

»Håbløst!«, siger Thomas Thomsen videre til TV2 Bornholm, »det er selvfølgelig et stort problem for os, når biologerne ikke kan blive enige, og at man så vælger at lade uenigheden komme torskebestanden til gode ved at nedsætte torskekvoten.«

Frustrerende, da der ikke foreligger noget om biologerne overhovedet forsøger på at blive enige, så fiskerne ikke kommer i klemme og endnu mere frustrerende, da den torsk der fanges iøjeblikket, er i prima god stand, hvilket bekræftes af fiskeindustrien der i disse dage modtager torsken fra Østersøen.

Formanden og fiskernes teori

»De magre torsk sidste år, skyldes efter vores mening ganske enkelt, at der en overgang har været alt for mange torsk i forhold til den fødemængde der var tilstede ude i Østersøen.«

»Det er helt almindelig bondelogik, at når hønsegården er fyldt op med høns og fødemængden ikke justeres med op, så bliver høns og kyllinger mindre,« slutter en frustreret fiskerformand fra Bornholm.