Biologer på detektivarbejde – hvor er den kystnære fisk henne

Biologer på detektivarbejde – hvor er den kystnære fisk henne

Biologer fra Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua, vil finde årsagen til, hvorfor den kystnære fisk er forsvundet.
Fisken er forsvundet fra kysten og er søgt ud på dybere vand. Biologer vil nu have hjælp fra fiskerne til at finde årsagen.

I jagten på en fornuftig forklaring på hvorfor den kystnære fisk er forsvundet, ønsker biologer fra både Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua i fællesskab at finde årsagen ved blandt andet samtaler med fiskerne i de forskellige havne, for at få deres mening om årsagen og samtidig trække lidt på deres praktiske erfaring og oplevelser omkring den forsvundne fisk.

Netop i disse dage er turen kommet til havnene i Thyborøn og Thorsminde, hvor fiskerne også her får mulighed for at forklarer hvorfor fisken har måtte søge længere og længere ud på det dybe vand.

Henrik Lund, der er biolog i Danmarks Fiskeriforening og ansvarlig for undersøgelsen fortæller, ”Vi har været på besøg i havnene på Djursland, i Skagen og Strandby samt Hvide Sande og Hanstholm. Så efter besøgene i Thyborøn og Thorsminde, vil vi søge over mod havnene på østkysten. Sjælland og Fyn vil komme til lidt senere, men målet er at vi får et interviewer med omkring 100 fiskere i alt, således vi har den bedst mulig afdækning af problemets størrelse.”

”Der har været en masse gætterier om den forsvundne fisk, og indtil nu er vi foreløbigt stødt på flere enslydende forklaringer på problemet, som nogle fiskere mener er en form for forurening eller udledning af stoffer fra rensningsanlæg eller fra landbruget. Ligeledes ses de mange sæler og de mange skarver, efter fiskernes mening, at have en afgørende indflydelse på fraværet af fisken kystnært. Endvidere har flere forklaret, at det måske også kan skyldes en naturlig årsag, nemlig det faktum at vandtemperaturen er steget med et par grader, de senere år.” Dette er blot nogle af de mange forklaringer fra fiskerne selv, som biologerne har skrevet ned, fortæller Henrik Lund.

Biologen fra Danmarks Fiskeriforening mener dog selv, at årsagen til fisken er trukket længere ud, nok er en kombination af flere ting og slutter, ”Vi må se om vi kan finde frem til en eller flere årsager og så handle ud fra det.”