Bilag 6 meddelelse om regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse om regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen
Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Med virkning fra mandag den 16. juni 2014 indføres regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen, således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg kulmule pr. halve kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. juni 2014.