Bilag 6 meddelelse om regulering af bifangster af sild

Bilag 6 meddelelse om regulering af bifangster af sild

Regulering af bifangster af sild i industrifiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2015
Regulering af bifangster af sild i industrifiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2015

Som følge af landingsforpligtelsen, som for visse fiskerier træder i kraft pr. 1. januar 2015, indføres en regulering med fixpunkter for bifangster af sild i industrifiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

For 1. kvartal 2015 afsættes indtil videre til industrifiskeriet i Nordsøen 2000 tons af sildebifangstkvoten, og for industrifiskeriet i Skagerrak/Kattegat afsættes indtil videre 1000 tons af sildebifangstkvoten. Mængderne administreres som fælles mængder. Skønnes de afsatte mængder opfisket inden udgangen af 1. kvartal, tages der stilling til om fiskeriet kan videreføres.

Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen indføres mængdemæssig regulering således, det er tilladt at lande højst 12.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge.

Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2015.