Bilag 6 om overskridelse af et fartøjs årsmængder

Bilag 6 om overskridelse af et fartøjs årsmængder

Overskridelse af et fartøjs årsmængder.

Overskridelse af et fartøjs årsmængder.

Kravet i reguleringsbekendtgørelsens § 25, stk. 2 om dokumentation for at en fartøjsfører eller dennes fuldmægtig senest 5 dage efter landing har erhvervet kvoteandele eller årsmængder for den mængde eller art der er fisket ud over den tilladte fangstmængde, vil indtil 31. marts 2015 ikke blive håndhævet.

Fartøjsførere, der på en fangstrejse fanger arter eller fanger mere end fartøjets tilladelse giver ret til, skal forsat anmelde dette til NaturErhvervstyrelsen jf. reguleringsbekendtgørelsens § 25, stk. 2.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 9. februar 2015.