Bilag 6 meddelelse om startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2015

Bilag 6 meddelelse om startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2015

Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2015
Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2015

Jf. § 133 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 132 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Torsk i Nordsøen
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.500 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 5.000 kg

Torsk i Skagerrak
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 750 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.500 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.500 kg

Torsk i Kattegat
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 225 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 750 kg

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.500 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.500 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 7.500 kg

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.400 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg

Tunge i Nordsøen
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 600 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 400 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 800 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.200 kg

Rødspætte i Nordsøen
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.400 kg

Rødspætte i Skagerrak
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.400 kg

Rødspætte i Kattegat
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.400 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.400 kg

Jomfruhummer i Nordsøen
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 25 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.200 kg

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 100 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Kuller i Nordsøen
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 25 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal: