Bilag 6 meddelelse om forbud mod rationsfiskeri af tobis

Forbud mod rationsfiskeri af tobis
Forbud mod rationsfiskeri af tobis

Den til rationsfiskeri disponible mængde af tobis for forvaltningsområderne 1, 2 og 3 på i alt 16.848 tons er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår med virkning fra lørdag den 20. juni 2015. Forbud mod at medbringe og lande tobis fanget på rationsvilkår træder i kraft med virkning fra mandag den 22. juni 2015.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 19. juni 2015.