Bilag 6 meddelelse om forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak

Bilag 6 meddelelse om forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak

Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak
Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Skagerrak fra og med søndag den 16. november 2014. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Skagerrak fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 18. november 2014.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1305 med årsmængde af torsk i Skagerrak er undtaget fra forbuddet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. november 2014.