Stiftende generalforsamling for kystfiskerne

Stiftende generalforsamling for kystfiskerne

Initiativtagerne til Foreningen for skånsomt Kystfiskeri (FSK), opfordre nu alle kystfiskere til at møde op til stiftende generalforsamling i den kommende weekend den 21. november 2014.

Generalforsamlingen starter klokken 13.00 og afholdes på ØresundsAkvariet Helsingør NordHavn

Det er en unik og enestående mulighed for alle kystfiskere, til at præge den politiske og fiskerifaglige debat, ved at møde op til den stiftende generalforsamling. Der er her mulighed for at komme med helt almindelige forslag, som i den nystiftede forening, vil blive taget alvorligt og behandlet af bestyrelsen.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til visamles.FSK@gmail.com

Med angivelse af kutter navn og havnekendingsbogstaver og nummer

Ejers navn og adresse med telefonnummer og email

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri får tilhørshavn i Helsingør og foreningens vedtægter vedlægges her:

§1.
Foreningens formål:
I forbindelse med udøvelse af fiskerierhvervet i fællesskab at varetage hensynet til miljøet og fiskekvalitet, herunder at fremme et skånsomt og bæredygtigt kystfiskeri. Endvidere at varetage fælles regelsæt i relation til myndighedskrav og være talerør overfor det politiske system

§ 2.
Medlemmer:
Som medlem kan optages erhvervsfiskere af kategori A , hvor minimum 60 procent af årsindkomsten skal stamme fra fiskeri af konsumfisk med følgende redskaber: garn, kroge, ruser, tejner og traditionelt snurrevod.

Endvidere kan optages bierhvervsfiskere af kategori B, hvor minimum 5 procent af årsindkomsten skal stamme fra fiskeri af konsumfisk med følgende redskaber: *Garn, kroge, ruser, tejner og traditionelt snurrevod. *

Anmodning om optagelse som medlem fremsendes til bestyrelsen.
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, er medlem af foreningen.

Kontingent for medlemskab fastsættes til 1.500 kr. pr. år.

Passivt medlemskab kan etableres. Kontingent for dette er 150 kr. om året (passive medlemmer har ikke stemmeret.

Mød op på fredag den 21. november 2014 klokken 13.00 og vær med til at stifte en ny og anderledes aktiv Forening for Skånsomt Kystfiskeri.