Bilag 6 om ændring af kalendermånedsration for FKA-rationsfiskeri

Bilag 6 om ændring af kalendermånedsration for FKA-rationsfiskeri

om ændring af kalendermånedsration for FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak og FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen
om ændring af kalendermånedsration for FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak og FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Med virkning fra den 1. september 2014 forhøjes den tilladte kalendermånedsration således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 3.500 kg pr. kalendermåned.

FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Med virkning fra den 1. september 2014 forhøjes den tilladte halve kalendermånedsration således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg pr. halve kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. september 2014.