Bilag 6 Forbud mod MAF-fiskeri af tunge i skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Forbud mod MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Forbud mod MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af tunge i de anførte områder fra og med mandag den 17. august 2015. Forbud mod at medbringe og lande tunge fra de anførte områder fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med onsdag den 19. august 2015.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1308 med årsmængde tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne er undtaget fra forbuddet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 17. august 2015.”